Лаборатория возобновляемых источников энергии

Публикации лаборатории

Последнее обновление: 08.11.2022
Всего публикаций: 18

#2022

Bairamukov Viktor Yu., Bukatin Anton S., Kamyshinsky Roman A., Burdakov Vladimir S., Pichkur Evgeny B., Shtam Tatiana A., Starodubtseva Maria N.
Biochimica et Biophysica Acta — General Subjects, vol. 1866(7), pp. 130139 , 2022
[DOI:10.1016/j.bbagen.2022.130139] [IF:3.51] [SJR:1.226] [Q1]
Kudryavtseva Valeriya, Bukatin Anton, Vyacheslavova Ekaterina, Gould David, Sukhorukov Gleb B.
Biomaterials Advances, vol. 136(212762), pp. 212762 , 2022
[DOI:10.1016/j.bioadv.2022.212762]
Lebedev Denis V., Shkoldin Vitaly A., Mozharov Alexey M., Larin Artem O., Permyakov Dmitry V., Samusev Anton K., Petukhov Anatoly E., Golubok Alexander O., Arkhipov Alexander V., Mukhin Ivan S.
Journal of Physical Chemistry Letters, vol. 13(20), pp. 4612—4620 , 2022
[DOI:10.1021/acs.jpclett.2c00986] [IF:6.8] [SJR:2.976] [Q1]
Talianov Pavel M., Yakubova Anastasia A., Bukreeva Anastasia, Masharin Mikhail, Eliseev Igor E., Zelenkov Lev, Muslimov Albert R., Bukatin Anton, Gordeeva Alexandra, Kudryavtseva Valeriya, Makarov Sergey V., Sukhorukov Gleb B., Timin Alexander S., Zyuzin Mikhail V.
ACS Applied Bio Materials, vol. 5(5), pp. 2411-2420 , 2022
[DOI:10.1021/acsabm.2c00295] [IF:2.57] [SJR:0.657] [Q2]
Gudovskikh Alexander S., Kudryashov Dmitri A., Baranov Artem I., Uvarov Alexander V., Morozov Ivan A., Monastyrenko Anatoliy O., Maksimova Alina A., Nashchekin Alexey V., Vyacheslavova Ekaterina A., Nevedomskiy Vladimir N.
ACS Applied Energy Materials, vol. 5(5), pp. 5356-5366 , 2022
[DOI:10.1021/acsaem.1c02691] [IF:4.54] [SJR:1.495] [Q1]
Maksimova Alina A., Uvarov Alexander V., Baranov Artem I., Gudovskikh Alexander S., Kudryashov Dmitri A., Vyacheslavova Ekaterina A., Morozov Ivan A., Le Gall Sylvain, Kleider Jean-Paul
ACS Applied Energy Materials, vol. 5(5), pp. 5367-5373 , 2022
[DOI:10.1021/acsaem.1c02704] [IF:4.54] [SJR:1.495] [Q1]
Fedorov Vladimir V., Koval Olga Yu., Ryabov Daniil R., Fedina Sergey V., Eliseev Igor E., Kirilenko Demid A., Pidgayko Dmitry A., Bogdanov Andrey A., Zadiranov Yury M., Goltaev Alexandr S., Ermolaev Georgy A., Arsenin Aleksey V., Makarov Sergey V., Samusev Anton K., Volkov Valentyn S., Mukhin Ivan S.
ACS Applied Nano Materials, vol. 5(7), pp. 8846-8858 , 2022
[DOI:10.1021/acsanm.2c00941] [IF:3.94] [SJR:1.079] [Q1]
Miroshnichenko Anna S., Deriabin Konstantin V., Baranov Artem I., Neplokh Vladimir, Mitin Dmitry M., Kolesnikov Ilya E., Dobrynin Mikhail V., Parshina Elizaveta K., Mukhin Ivan S., Islamova Regina M.
ACS Applied Polymer Materials, vol. 4(4), pp. 2683-2690 , 2022
[DOI:10.1021/acsapm.2c00017]
Vyacheslavova Ekaterina A., Morozov Ivan A., Kudryashov Dmitri A., Uvarov Alexander V., Baranov Artem I., Maksimova Alina A., Abolmasov Sergey N., Gudovskikh Alexander S.
ACS Omega, vol. 7(7), pp. 6053-6057 , 2022
[DOI:10.1021/acsomega.1c06435] [IF:3.01] [SJR:0.767] [Q1]
Bolshakov Alexey D., Shishkin Ivan, Machnev Andrey, Petrov Mihail, Kirilenko Demid A., Fedorov Vladimir V., Mukhin Ivan S., Ginzburg Pavel
Nanoscale, vol. 14(3), pp. 993-1000 , 2022
[DOI:10.1039/d1nr04790f] [IF:7.02] [SJR:2.18] [Q1]
Nikolaeva Anna, Mastalieva Viktoria, Gudovskikh Alexander S., Morozov Ivan A., Fedorov Vladimir V., Petrov Mihail, Neplokh Vladimir, Mukhin Ivan S., Makarov Sergey V.
Applied Physics Letters, vol. 120(15), pp. 151102 , 2022
[DOI:10.1063/5.0088217] [IF:3.81] [SJR:1.343] [Q1]
Mamontov Viktor, Martynov Alexander, Morozova Natalia, Bukatin Anton, Staroverov Dmitry B., Lukyanov Konstantin A., Ispolatov Yaroslav, Semenova Ekaterina, Severinov Konstantin
Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 119(15), pp. Proceedings of the National Academy of Sciences , 2022
[DOI:10.1073/pnas.2114905119]
Zubov F I, Moiseev E I, Nadtochiy A M, Fominykh N A, Ivanov K A, Makhov I S, Dragunova A S, Maximov M V, Vorobyev A A, Mozharov A M, Mintairov S A, Kalyuzhnyy N A, Gordeev N Yu, Kryzhanovskaya N V, Zhukov A E
Semiconductor Science and Technology, vol. 37(7), pp. 075010 , 2022
[DOI:10.1088/1361-6641/ac7071] [IF:2.45] [SJR:0.79] [Q1]
Filatov Nikita Alekseevich, Denisov Ivan Andreevich, Evstrapov Anatoly Aleksandrovich, Bukatin Anton Sergeevich
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 71(1-10), pp. 1-10 , 2022
[DOI:10.1109/tim.2022.3158383] [IF:4.59] [SJR:1.027] [Q1]
Лебедев Д.В., Школдин В.А., Можаров А.М., Петухов А.Е., Голубок А.О., Архипов А.В., Мухин И.С., Дубровский В.Г.
Письма в журнал технической физики, vol. 48(12), pp. 15 , 2022
[DOI:10.21883/PJTF.2022.12.52672.19224] [IF:0.82] [SJR:0.306] [Q3]
Голтаев А.С., Воробьев А.А., Можаров А.М., Павлов А.В., Митин Д.М., Федоров В.В., Бердников Ю.С., Мухин И.С.
Письма в журнал технической физики, vol. 48(18), pp. 6 , 2022
[DOI:10.21883/pjtf.2022.18.53390.19245]
Kuznetsov Alexey, Roy Prithu, Kondratev Valeriy M., Fedorov Vladimir V., Kotlyar Konstantin P., Reznik Rodion R., Vorobyev Alexander A., Mukhin Ivan S., Cirlin George E., Bolshakov Alexey D.
Nanomaterials, vol. 12(2), pp. 241 , 2022
[DOI:10.3390/nano12020241] [IF:4.45] [SJR:0.858] [Q1]
Koromyslov Sergei, Ageev Eduard, Ponkratova Ekaterina, Larin Artem, Shishkin Ivan, Danilov Denis, Mukhin Ivan, Makarov Sergey, Zuev Dmitry
Nanomaterials, vol. 12(10), pp. 1756 , 2022
[DOI:10.3390/nano12101756] [IF:4.45] [SJR:0.858] [Q1]