Лаборатория возобновляемых источников энергии

Публикации лаборатории

Последнее обновление: 12.07.2022
Всего публикаций: 67

#2019

Borodin B. R., Benimetskiy F. A., Dunaevskiy M. S., Sharov V. A., Smirnov A. N., Davydov V. Yu, L hderanta E., Lebedev S. P., Lebedev A. A., Alekseev P. A.
Semiconductor Science and Technology, vol. 34(12), pp. 125007 , 2019
[DOI:10.1088/1361-6641/ab4b05] [IF:2.53] [SJR:0.79] [Q1]
Sapunov G. A., Koval O. Yu, Sharov V. A., Dvoretckaia L. N., Mitin D. M., Bolshakov A. D.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1400(5), pp. 55038 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1400/5/055038] [IF:0.61] [SJR:0.227] [-]
Shkoldin V. A., Permyakov D. V., Ladutenko K. S., Zhukov M. V., Vasiliev A. A., Golubok A. O., Uskov A. V., Bolshakov A. D., Bogdanov A. A., Samusev A. K., Mukhin I. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1199(1), pp. 12005 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1199/1/012005] [IF:0.61] [SJR:0.227] [-]
Sharov V. A., Alekseev P. A., Dunaevskiy M. S., Ilkiv I. V., Reznik R. R., Cirlin G. E.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1199(1), pp. 12021 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1199/1/012021] [IF:0.61] [SJR:0.227] [-]
Shugurov K. Yu, Mozharov A. M., Sapunov G. A., Fedorov V. V., Bolshakov A. D., Cirlin G. E., Mukhin I. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1199(1), pp. 12030 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1199/1/012030] [IF:0.61] [SJR:0.227] [-]
Serdobintsev A. A., Luzanov V. A., Kozhevnikov I. O., Ryabukho P. V., Mitin D. M., Bratashov D. N., Starodubov A. V., Pavlov A. M.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1400(5), pp. 55034 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1400/5/055034] [IF:0.61] [SJR:0.227] [-]
Koval O. Yu, Sapunov G. A., Fedorov V. V., Mukhin I. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1400(5), pp. 55036 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1400/5/055036] [IF:0.61] [SJR:0.227] [-]
Mitin D. M., Raudik S. A., Mozharov A. M., Bolshakov A. D., Fedorov V. V., Nepokh V. V., Mikhailovskii V. Y., Rajanna P. M., Nasibulin A. G., Mukhin I. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1400(6), pp. 66053 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1400/6/066053] [IF:0.61] [SJR:0.227] [-]
Sharov V. A., Alekseev P. A., Dunaevskiy M. S., Reznik R. R., Cirlin G. E.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1400(6), pp. 66055 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1400/6/066055] [IF:0.61] [SJR:0.227] [-]
Sobolev M. S., Ilkiv I. V., Lazarenko A. A., Mizerov A. M., Nikitina E. V., Pirogov E. V., Timoshnev S. N., Baranov A. I., Bouravleuv A. D.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1410(1), pp. 12040 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1410/1/012040] [IF:0.61] [SJR:0.227] [-]
Benimetskiy F., Sharov V., Alekseev P. A., Kravtsov V., Agapev K., Sinev I., Mukhin I., Catanzaro A., Polozkov R., Tartakovskii A., Samusev A., Skolnick M. S., Krizhanovskii D. N., Shelykh I. A., Iorsh I.
arXiv, vol. 7(10), pp. 101126 , 2019
[DOI:10.1063/1.5117259]
Kotlyar K. P., Vershinin A. V., Reznik R. R., Pavlov S. I., Kudryashov D. A., Zelentsov K. S., Mozharov A. M., Karaborchev A. A., Mukhin I. S., Soshnikov I. P., Cirlin G. E.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1410(1), pp. 12060 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1410/1/012060] [IF:0.61] [SJR:0.227] [-]
Shubina K. Yu, Sharov V. L., Denisov D. V., Mukhin I. S., Babichev A. V.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1410(1), pp. 12061 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1410/1/012061] [IF:0.61] [SJR:0.227] [-]
Lazarenko A., Gudovskikh A., Baranov A, Sobolev M, Pirogov E, Nikitina E
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1410(1), pp. 12091 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1410/1/012091] [IF:0.61] [SJR:0.227] [-]
Morozov I. A., Gudovskikh A. S., Kudryashov D. A.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1410(1), pp. 12093 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1410/1/012093] [IF:0.61] [SJR:0.227] [-]
Nevenchannyy Y., Khoruzhiy K., Kudryashov D.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1410(1), pp. 12101 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1410/1/012101] [IF:0.61] [SJR:0.227] [-]
Raudik S. A., Mozharov A. M., Mitin D. M., Bolshakov A. D., Fedorov V. V., Neplokh V. V., Rajanna P. M., Nasibulin A. G., Mukhin I. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1410(1), pp. 12107 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1410/1/012107] [IF:0.61] [SJR:0.227] [-]
Bolshakov A. D., Fedorov V. V., Shugurov K. Yu, Mozharov A. M., Sapunov G. A., Shtrom I. V., Mukhin M. S., Uvarov A. V., Cirlin G. E., Mukhin I. S.
Nanotechnology, vol. 30(39), pp. 395602 , 2019
[DOI:10.1088/1361-6528/ab2c0c] [IF:3.57] [SJR:1.026] [Q1]
Sun Yali, Sinev Ivan, Zalogina Anastasia, Ageev Eduard, Shamkhi Hadi, Komissarenko Filipp, Morozov Ivan, Lepeshov Sergey, Milichko Valentin, Makarov Sergey, Mukhin Ivan, Zuev Dmitry
Laser and Photonics Reviews, vol. 13(2), pp. 1800274 , 2019
[DOI:10.1002/lpor.201800274] [IF:11.18] [SJR:4.014] [Q1]
Kryzhanovskaya N. V., Moiseev E. I., Zubov F. I., Mozharov A. M., Maximov M. V., Kalyuzhnyy N. A., Mintairov S. A., Guseva Yu A., Kulagina M. M., Blokhin S. A., Berdnikov Yu, Zhukov A. E.
Journal of Applied Physics, vol. 126(6), pp. 63107 , 2019
[DOI:10.1063/1.5108556] [IF:2.45] [SJR:0.728] [Q2]
Bolshakov Alexey D., Fedorov Vladimir V., Koval Olga Yu, Sapunov Georgiy A., Sobolev Maxim S., Pirogov Evgeniy V., Kirilenko Demid A., Mozharov Alexey M., Mukhin Ivan S.
Crystal Growth and Design, vol. 19(8), pp. 4510—4520 , 2019
[DOI:10.1021/acs.cgd.9b00266] [IF:4.13] [SJR:1.004] [Q1]
Maximova A., Gudovskikh A., Kudryashov D.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1410(1), pp. 12111 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1410/1/012111] [IF:0.61] [SJR:0.227] [-]
Gudovskikh Alexander S., Uvarov Alexander V., Morozov Ivan A., Baranov Artem I., Kudryashov Dmitry A., Zelentsov Kirill S., Jaffre Alexandre, Le Gall Sylvain, Darga Arouna, Brezard-Oudot Aurore, Kleider Jean Paul
Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science, vol. 216(10), pp. 1800617 , 2019
[DOI:10.1002/pssa.201800617] [IF:1.88] [SJR:0.527] [Q2]
Bolshakov Alexey D., Fedorov Vladimir V., Sibirev Nikolai V., Fetisova Marina V., Moiseev Eduard I., Kryzhanovskaya Natalia V., Koval Olga Yu, Ubyivovk Evgeniy V., Mozharov Alexey M., Cirlin George E., Mukhin Ivan S.
Physica Status Solidi — Rapid Research Letters, vol. 13(11), pp. 1900350 , 2019
[DOI:10.1002/pssr.201900350] [IF:2.27] [SJR:0.893] [Q1]
Mukhin Ivan, Zhukov Mikhail, Mozharov Alexey, Bolshakov Alexey, Golubok Alexander
Applied Surface Science, vol. 471, pp. 621—626 , 2019
[DOI:10.1016/j.apsusc.2018.11.212] [IF:6.35] [SJR:1.23] [Q1]
Shugurov K. Yu, Reznik R. R., Mozharov A. M., Kotlyar K. P., Koval O. Yu, Osipov A. V., Fedorov V. V., Shtrom I. V., Bolshakov A. D., Kukushkin S. A., Mukhin I. S., Cirlin G. E.
Materials Science in Semiconductor Processing, vol. 90, pp. 20—25 , 2019
[DOI:10.1016/j.mssp.2018.09.024] [IF:3.3] [SJR:0.665] [Q1]
Sapunov G. A., Koval O. Yu, Sharov V. A., Dvoretckaia L. N., Mitin D. M., Bolshakov A. D.
Crystal Growth and Design, vol. 1400(5), pp. 300—306 , 2019
[DOI:10.1021/acs.cgd.9b01203] [IF:4.13] [SJR:1.004] [Q1]
Kudryashov Dmitry, Morozov Ivan, Gudovskikh Alexander, Uvarov Alexander, Kotlyar Konstantin, Lihachev Alexey, Nashchekin Alexei, Pavlov Sergey
AIP Conference Proceedings, vol. 2064(1), pp. 30007 , 2019
[DOI:10.1063/1.5087669] [IF:0.43] [SJR:0.19] [-]
Shkoldin Vitaliy A., Permyakov Dmitry V., Ladutenko Konstantin S., Zhukov Mikhail V., Vasiliev Aleksandr A., Golubok Alexander O., Uskov Alexander V., Bolshakov Alexey D., Bogdanov,rey A., Samusev Anton K., Mukhin Ivan S.
Journal of Physical Chemistry C, vol. 123(14), pp. 8813—8817 , 2019
[DOI:10.1021/acs.jpcc.8b11271] [IF:4.21] [SJR:1.477] [Q1]
Renaut Claude, Lang Lukas, Frizyuk Kristina, Timofeeva Maria, Komissarenko Filipp E., Mukhin Ivan S., Smirnova Daria, Timpu Flavia, Petrov Mihail, Kivshar Yuri, Grange Rachel
Nano Letters, vol. 19(2), pp. 877—884 , 2019
[DOI:10.1021/acs.nanolett.8b04089] [IF:11.52] [SJR:5.786] [Q1]
Alekseev Prokhor A., Sharov Vladislav A., Dunaevskiy Mikhail S., Kirilenko Demid A., Ilkiv Igor V., Reznik Rodion R., Cirlin George E., Berkovits Vladimir L.
Nano Letters, vol. 19(7), pp. 4463—4469 , 2019
[DOI:10.1021/acs.nanolett.9b01264] [IF:11.52] [SJR:5.786] [Q1]
Barhom Hani, Machnev,rey A., Noskov Roman E., Goncharenko Alexander, Gurvitz Egor A., Timin Alexander S., Shkoldin Vitaliy A., Koniakhin Sergei V., Koval Olga Yu, Zyuzin Mikhail V., Shalin Alexander S., Shishkin Ivan I., Ginzburg Pavel
Nano Letters, vol. 19(10), pp. 7062—7071 , 2019
[DOI:10.1021/acs.nanolett.9b02540] [IF:11.52] [SJR:5.786] [Q1]
Sharov Vladislav A., Alekseev Prokhor A., Borodin Bogdan R., Dunaevskiy Mikhail S., Reznik Rodion R., Cirlin George E.
ACS Applied Energy Materials, vol. 2(6), pp. 4395—4401 , 2019
[DOI:10.1021/acsaem.9b00576] [IF:4.52] [SJR:1.495] [Q1]
Koval Olga Yu, Fedorov Vladimir V., Kryzhanovskaya Natalia V., Sapunov Georgiy A., Kirilenko Demid A., Pirogov Evgeniy V., Filosofov Nikolay G., Serov Aleksei Yu, Shtrom Igor V., Bolshakov Alexey D., Mukhin Ivan S.
CrystEngComm, vol. 22(2), pp. 283—292 , 2019
[DOI:10.1039/c9ce01498e] [IF:3.17] [SJR:0.814] [Q1]
Illarionov Georgii A., Kolchanov Denis S., Kuchur Oleg A., Zhukov Mikhail V., Sergeeva Ekaterina, Krishtop Vladimir V., Vinogradov Alexandr V., Morozov Maxim I.
RSC Advances, vol. 9(62), pp. 35998—36004 , 2019
[DOI:10.1039/c9ra08114c] [IF:3.27] [SJR:0.736] [Q1]
Lukashenko Stanislav, Mukhin Ivan, Gorbenko Olga, Larionenko Georgii, Sapozhnikov Ivan, Felshtyn Mikhail, Golubok Alexander
AIP Conference Proceedings, vol. 2064(1), pp. 20002 , 2019
[DOI:10.1063/1.5087658] [IF:0.43] [SJR:0.19] [-]
Kudryashov D., Baranov A., Gudovskikh A.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1410(1), pp. 12110 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1410/1/012110] [IF:0.61] [SJR:0.227] [-]
Barhom Hani, Machnev,rey A., Noskov Roman E., Goncharenko Alexander, Gurvitz Egor A., Timin Alexander S., Shkoldin Vitaliy A., Koniakhin Sergei V., Koval Olga Yu, Zyuzin Mikhail V., Shalin Alexander S., Shishkin Ivan I., Ginzburg Pavel
arXiv, 2019
Baranov A. I., Morozov I. A., Uvarov A. V., Gudovskikh A. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1410(1), pp. 12116 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1410/1/012116] [IF:0.61] [SJR:0.227] [-]
Gudovskikh A.S., Baranov A., Morozov I, Uvarov A, Kudryashov D A, Kleider J P
None, 2019
Kryzhanovskaya N. V., Moiseev E. I., Zubov F. I., Mozharov A. M., Maximov M. V., Kalyuzhnyy N. A., Mintairov S. A., Kulagina M. M., Blokhin S. A., Kudryavtsev K. E., Yablonskiy A. N., Morozov S. V., Berdnikov Yu., Rouvimov S., Zhukov A. E.
Photonics Research, vol. 7(6), pp. 664 , 2019
[DOI:10.1364/prj.7.000664] [IF:6.95] [SJR:2.325] [Q1]
Lebedev D. V., Mozharov A. M., Komissarenko F. E., Shkoldin V. A., Golubok A. O., Bukatin A. S., Evstrapov A. A., Muhin I. S.
Nauchnoe Priborostroenie, vol. 29(4), pp. 57—61 , 2019
[DOI:10.18358/np-29-4-i5761]
Renaut Claude, Lang Lukas, Frizyuk Kristina, Timofeeva Maria, Petrov Mihail, Komissarenko Filipp E., Mukhin Ivan S., Timpu Flavia, Kivshar Yuri, Grange Rachel
2019 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2019 — Proceedings pp. FM2C. 6 , 2019
[DOI:10.23919/CLEO.2019.8749650]
Sharov V., Alekseev P., Fedorov V., Bolshakov A.
Scanning Probe Microscopy. Russia-China Workshop on Dielectric and Ferroelectric Materials. — Ekaterinburg, 2019 pp. 92—92 , 2019
Aglikov A., Sharov V., Kudryashov D, Bolshakov A, Mukhin I, Pierson J F
Сборник тезисов докладов I МОСКОВСКОЙ ОСЕННЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПЕРОВСКИТНОЙ ФОТОВОЛЬТАИКЕ (MAPPIC-2019) pp. 16 , 2019
Lebedev D., Mukhin I., Shkoldin V., Mozharov A., Golubok A.
Scanning Probe Microscopy. Russia-China Workshop on Dielectric and Ferroelectric Materials. — Ekaterinburg, 2019 pp. 108—109 , 2019
Neplokh Vladimir, Kochetkov Fedor M., Deriabin Konstantin V., Fedorov Vladimir V., Bolshakov Alexey D., Eliseev Igor E., Mikhailovskii Vladimir Yu, Ilatovskii Daniil A., Krasnikov Dmitry V., Tchernycheva Maria, Cirlin George E., Nasibulin Albert G., Mukhin Ivan S., Islamova Regina M.
arXiv, vol. 8(11), pp. 3764—3772 , 2019
Kravtsov V., Khestanova E., Benimetskiy F. A., Ivanova T., Samusev A. K., Sinev I. S., Pidgayko D., Mozharov A. M., Mukhin I. S., Lozhkin M. S., Kapitonov Y. V., Brichkin A. S., Kulakovskii V. D., Shelykh I. A., Tartakovskii A. I., Walker P. M., Skolnick M. S., Krizhanovskii D. N., Iorsh I. V.
arXiv preprint arXiv:1905.13505, 2019
Conductive AFM study of the electronic properties of vertical GaN nanowires
VA Sharov, K Yu Shugurov, VV Fedorov, AM Mozharov
Scanning Probe Microscopy. Russia-China Workshop on Dielectric and Ferroelectric Materials.—Ekaterinburg, 2019 pp. 260 , 2019
Dvoretckaia L. N., Mozharov A. M., Bolshakov A. D., Fedorov V. V., Vasiliev A. A., Mukhin I. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1410(1), pp. 12129 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1410/1/012129] [IF:0.61] [SJR:0.227] [-]
Zubov Fedor, Maximov Mikhail, Kryzhanovskaya Natalia, Moiseev Eduard, Muretova Maria, Mozharov Alexey, Kaluzhnyy Nikolay, Mintairov Sergey, Kulagina Marina, Ledentsov Nikolay, Chorchos Lukasz, Ledentsov Nikolay, Zhukov Alexey
Optics Letters, vol. 44(22), pp. 5442 , 2019
[DOI:10.1364/ol.44.005442] [IF:4.51] [SJR:1.788] [Q1]
Zhukov A. E., Moiseev E. I., Kryzhanovskaya N. V., Zubov F. I., Mozharov A. M., Kalyuzhnyi N. A., Mintairov S. A., Kulagina M. M., Blokhin S. A., Maximov M. V.
Technical Physics Letters, vol. 45(8), pp. 847—849 , 2019
[DOI:10.1134/S1063785019080315] [IF:1.05] [SJR:0.446] [Q2]
Starodubov,rey, Serdobintsev Alexey A., Pavlov Anton M., Galushka Viktor V., Mitin Dmitrii M., Kozhevnikov Ilya O., Makarkin Stanislav A.
None, vol. 11066, pp. 54 , 2019
[DOI:10.1117/12.2525059]
Dragunova A. S., Kryzhanovskaya N. V., Maximov M. V., Mintairov S. A., Kalyuzhnyy N. A., Moiseev E. I., Mukhin I. S., Tikhomirov V. G., Zhukov A. E.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1410(1), pp. 12157 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1410/1/012157] [IF:0.61] [SJR:0.227] [-]
Shkoldin V. A., Permyakov D. V., Golubok A. O., Uskov A. V., Samusev A. K., Mukhin I. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1410(1), pp. 12141 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1410/1/012141] [IF:0.61] [SJR:0.227] [-]
Uvarov A. V., Gudovskikh A. S., Vasilev A. A.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1410(1), pp. 12207 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1410/1/012207] [IF:0.61] [SJR:0.227] [-]
Dunaevskiy M. S., Alekseev P. A., Sharov V. A., Baranov A.
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 699(1), pp. 12011 , 2019
[DOI:10.1088/1757-899X/699/1/012011] [IF:0.57] [SJR:0.198] [-]
Sharov V. A., Alekseev P. A., Fedorov V. V., Bolshakov A. D., Mukhin I. S.
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 699(1), pp. 12046 , 2019
[DOI:10.1088/1757-899X/699/1/012046] [IF:0.57] [SJR:0.198] [-]
Sharov V., Bolshakov A., Fedorov V., Shugurov K. Yu, Mozharov A. M., Sapunov G. A., Mukhin I. S.
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 699(1), pp. 12047 , 2019
[DOI:10.1088/1757-899X/699/1/012047] [IF:0.57] [SJR:0.198] [-]
Rautert J., Rakhlin M. V., Belyaev K. G., Shamirzaev T. S., Bakarov A. K., Toropov A. A., Mukhin I. S., Yakovlev D. R., Bayer M.
Physical Review B, vol. 100(20), pp. 205303 , 2019
[DOI:10.1103/PhysRevB.100.205303] [IF:3.61] [SJR:1.811] [Q1]
Baryshnikova K. V., Frizyuk K., Zograf G., Makarov S., Baranov M. A., Zuev D., Milichko V. A., Mukhin I., Petrov M., Evlyukhin A. B.
arXiv, vol. 110(1), pp. 25—30 , 2019
[DOI:10.1134/s0370274x19130046]
Zhukov A. E., Moiseev E. I., Kryzhanovskaya N. V., Blokhin S. A., Kulagina M. M., Guseva Yu A., Mintairov S. A., Kalyuzhnyy N. A., Mozharov A. M., Zubov F. I., Maximov M. V.
Semiconductors, vol. 53(8), pp. 1099—1103 , 2019
[DOI:10.1134/S1063782619080220] [IF:0.78] [SJR:0.298] [Q3]
Mitin D. M., Raudik S. A., Mozharov A. M., Bolshakov A. D., Fedorov V. V., Nepokh V. V., Rajanna P. M., Nasibulin A. G., Mukhin I. S.
Semiconductors, vol. 53(14), pp. 1926—1928 , 2019
[DOI:10.1134/S1063782619140148] [IF:0.78] [SJR:0.298] [Q3]
Aglikov A. S., Kudryashov D. A., Mozharov A. M., Makarov S. V., Bolshakov A. D., Mukhin I. S.
Technical Physics, vol. 64(3), pp. 422—426 , 2019
[DOI:10.1134/S1063784219030022] [IF:0.81] [SJR:0.376] [Q3]
Uvarov A. V., Zelentsov K. S., Gudovskikh A. S.
Semiconductors, vol. 53(8), pp. 1075—1081 , 2019
[DOI:10.1134/S1063782619080207] [IF:0.78] [SJR:0.298] [Q3]
Gordeev N. Yu, Payusov A. S., Mukhin I. S., Serin A. A., Kulagina M. M., Guseva Yu A., Shernyakov Yu M., Zadiranov Yu M., Maximov M. V.
Semiconductors, vol. 53(2), pp. 200—204 , 2019
[DOI:10.1134/S1063782619020106] [IF:0.78] [SJR:0.298] [Q3]
Stetsyura S. V., Kozlowski A. V., Mitin D. M., Serdobintsev A. A.
Technical Physics Letters, vol. 45(1), pp. 12—15 , 2019
[DOI:10.1134/S1063785019010346] [IF:1.05] [SJR:0.446] [Q2]