Лаборатория возобновляемых источников энергии

Публикации лаборатории

Последнее обновление: 14.10.2021
Всего публикаций: 21

#2021

Кудряшов Д.А., Максимова А.А., Вячеславова Е.А., Уваров А.В., Морозов И.А., Баранов А.И., Монастыренко А.О., Гудовских А.С.
Физика и техника полупроводников, vol. 55(4), pp. 360 , 2021
[DOI:10.21883/FTP.2021.04.50741.9561]
Баранов А.И., Кудряшов Д.А., Уваров А.В., Морозов И.А., Шугуров К.Ю., Максимова А.А., Вячеславова Е.А., Гудовских А.С.
Письма в журнал технической физики, vol. 47(18), pp. 47 , 2021
[DOI:10.21883/PJTF.2021.18.51474.18855]
Баранов А.И., Кудряшов Д.А., Уваров А.В., Морозов И.А., Максимова А.А., Вячеславова Е.А., Гудовских А.С.
Письма в журнал технической физики, vol. 47(16), pp. 24 , 2021
[DOI:10.21883/PJTF.2021.16.51324.18779]
Лебедев Д.В., Анфимова И.Н., Антропова Т.В.
Письма в журнал технической физики, vol. 47(17), pp. 6 , 2021
[DOI:10.21883/PJTF.2021.17.51377.18856]
Уваров А.В., Баранов А.И., Вячеславова Е.А., Калюжный Н.А., Кудряшов Д.А., Максимова А.А., Морозов И.А., Минтаиров С.А., Салий Р.А., Гудовских А.С.
Письма в журнал технической физики, vol. 47(14), pp. 51 , 2021
[DOI:10.21883/PJTF.2021.14.51189.18781]
Miroshnichenko Anna S., Deriabin Konstantin V., Baeva Maria, Kochetkov Fedor M., Neplokh Vladimir, Fedorov Vladimir V., Mozharov Alexey M., Koval Olga Yu., Krasnikov Dmitry V., Sharov Vlad A., Filatov Nikita A., Gets Dmitry S., Nasibulin Albert G., Makarov Sergey V., Mukhin Ivan S., Kukushkin Vadim Yu., Islamova Regina M.
Journal of Physical Chemistry Letters, vol. 12(39), pp. 9672—9676 , 2021
[DOI:10.1021/acs.jpclett.1c02611] [IF:6.42] [SJR:2.563] [Q1]
Larin Artem O., Dvoretckaia Liliia N., Mozharov Alexey M., Mukhin Ivan S., Cherepakhin Artem B., Shishkin Ivan I., Ageev Eduard I., Zuev Dmitry A.
Advanced Materials, vol. 33(16), pp. 2005886 , 2021
[DOI:10.1002/adma.202005886] [IF:27.23] [SJR:10.707] [Q1]
Belousov K. I., Filatov N. A., Kukhtevich I. V., Kantsler V., Evstrapov A. A., Bukatin A. S.
Scientific Reports, vol. 11(1), pp. 8797 , 2021
[DOI:10.1038/s41598-021-88174-y] [IF:4.13] [SJR:1.24] [Q1]
Eliseev Igor E., Ukrainskaya Valeria M., Yudenko Anna N., Mikushina Anna D., Shmakov Stanislav V., Afremova Anastasiya I., Ekimova Viktoria M., Vronskaia Anna A., Knyazev Nickolay A., Shamova Olga V.
Biomedicines, vol. 9(9), pp. 1106 , 2021
[DOI:10.3390/biomedicines9091106] [IF:5.61] [SJR:1.511] [Q1]
Zubov Fedor, Maximov Mikhail, Moiseev Eduard, Vorobyev Alexandr, Mozharov Alexey, Berdnikov Yuri, Kaluzhnyy Nikolay, Mintairov Sergey, Kulagina Marina, Kryzhanovskaya Natalia, Zhukov Alexey
Optics Letters, vol. 46(16), pp. 3853 , 2021
[DOI:10.1364/OL.432920] [IF:4.4] [SJR:1.524] [Q1]
Fedorov Vladimir V., Berdnikov Yury, Sibirev Nickolay V., Bolshakov Alexey D., Fedina Sergey V., Sapunov Georgiy A., Dvoretckaia Liliia N., Cirlin George, Kirilenko Demid A., Tchernycheva Maria, Mukhin Ivan S.
Nanomaterials, vol. 11(8), pp. 1949 , 2021
[DOI:10.3390/nano11081949] [IF:4.92] [SJR:0.919] [Q1]
Filatov Nikita A., Evstrapov Anatoly A., Bukatin Anton S.
Micromachines, vol. 12(6), pp. 662 , 2021
[DOI:10.3390/mi12060662] [IF:2.94] [SJR:0.575] [Q2]
Khmelevskaia D., Markina D. I., Fedorov V. V., Ermolaev G. A., Arsenin A. V., Volkov V. S., Goltaev A. S., Zadiranov Yu. M., Tzibizov I. A., Pushkarev A. P., Samusev A. K., Shcherbakov A. A., Belov P. A., Mukhin I. S., Makarov S. V.
Applied Physics Letters, vol. 118(20), pp. 201101 , 2021
[DOI:10.1063/5.0048969] [IF:4.19] [SJR:1.182] [Q1]
Kochetkov Fedor M., Neplokh Vladimir, Mastalieva Viktoria A., Mukhangali Sungat, Vorob’ev Aleksandr A., Uvarov Aleksandr V., Komissarenko Filipp E., Mitin Dmitry M., Kapoor Akanksha, Eymery Joel, Amador-Mendez Nu{\~{n}}o, Durand Christophe, Krasnikov Dmitry, Nasibulin Albert G., Tchernycheva Maria, Mukhin Ivan S.
Nanomaterials, vol. 11(6), pp. 1503 , 2021
[DOI:10.3390/nano11061503] [IF:4.92] [SJR:0.919] [Q1]
Koval Olga Yu., Fedorov Vladimir V., Bolshakov Alexey D., Eliseev Igor E., Fedina Sergey V., Sapunov Georgiy A., Udovenko Stanislav A., Dvoretckaia Liliia N., Kirilenko Demid A., Burkovsky Roman G., Mukhin Ivan S.
Nanomaterials, vol. 11(4), pp. 960 , 2021
[DOI:10.3390/nano11040960] [IF:4.92] [SJR:0.919] [Q1]
Lebedev Denis, Malyshev Grigory, Ryzhkov Ilya, Mozharov Alexey, Shugurov Konstantin, Sharov Vladislav, Panov Maxim, Tumkin Ilya, Afonicheva Polina, Evstrapov Anatoly, Bukatin Anton, Mukhin Ivan
Microfluidics and Nanofluidics, vol. 25(6), pp. 51 , 2021
[DOI:10.1007/s10404-021-02450-x] [IF:2.54] [SJR:0.524] [Q2]
Nozdriukhin Daniil, Besedina Nadezhda, Chernyshev Vasiliy, Efimova Olga, Rudakovskaya Polina, Novoselova Marina, Bratashov Daniil, Chuprov-Netochin Roman, Kamyshinsky Roman, Vasiliev Alexander, Chermoshentsev Dmitry, Dyakov Sergey A, Zharov Vladimir, Gippius Nikolay, Gorin Dmitry A, Yashchenok Alexey
Materials Science and Engineering: C, vol. 120, pp. 111736 , 2021
[DOI:10.1016/j.msec.2020.111736]
Pavlov Alexander, Mozharov Alexey, Berdnikov Yury, Barbier Camille, Harmand Jean-Christophe, Tchernycheva Maria, Polozkov Roman, Mukhin Ivan
Journal of Materials Chemistry C, 2021
[DOI:10.1039/D1TC02710G] [IF:7.11] [SJR:1.899] [Q1]
Sharov Vladislav, Alekseev Prokhor, Fedorov Vladimir, Nestoklon Mikhail, Ankudinov Alexander, Kirilenko Demid, Sapunov Georgy, Koval Olga, Cirlin George, Bolshakov Alexey, Mukhin Ivan
Applied Surface Science, vol. 563, pp. 150018 , 2021
[DOI:10.1016/j.apsusc.2021.150018] [IF:6.61] [SJR:1.295] [Q1]
Shestakov Mikhail Sergeevich, Shvidchenko Aleksandr Valerievich, Yudina Elena Borisovna, Besedina Nadezhda,reevna, Koniakhin Sergei Vasilievich, Kirilenko Demid Aleksandrovich, Dideikin Artur Torievich
Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures pp. 1—7 , 2021
[DOI:10.1080/1536383X.2021.1935887]
Neplokh Vladimir, Fedorov Vladimir, Mozharov Alexey, Kochetkov Fedor, Shugurov Konstantin, Moiseev Eduard, Amador-Mendez Nu\~no, Statsenko Tatiana, Morozova Sofia, Krasnikov Dmitry, Nasibulin Albert G., Islamova Regina, Cirlin George, Tchernycheva Maria, Mukhin Ivan
Nanomaterials, vol. 11(10), pp. 2549 , 2021
[DOI:10.3390/nano11102549] [IF:4.92] [SJR:0.919] [Q1]