Лаборатория возобновляемых источников энергии

Публикации лаборатории

Последнее обновление: 12.07.2022
Всего публикаций: 19

#2014

Duka M V, Dvoretskaya L N, Babelkin N S, Khodzitskii M K, Chivilikhin S A, Smolyanskaya O A
Quantum Electronics, vol. 44(8), pp. 707—712 , 2014
[DOI:10.1070/qe2014v044n08abeh015486] [IF:1.12] [SJR:0.551] [Q2]
Sinev Ivan S., Samusev Anton K., Voroshilov Pavel M., Mukhin Ivan S., Denisyuk,rey I., Guzhva Mikhail E., Belov Pavel A., Simovski Constantin R.
Plasmonics: Metallic Nanostructures and Their Optical Properties XII, vol. 9163, pp. 91632R , 2014
[DOI:10.1117/12.2061675]
Kudryashov D. A., Gudovskikh A. S.
Proceedings of the International Conference on Numerical Simulation of Optoelectronic Devices, NUSOD pp. 171—172 , 2014
[DOI:10.1109/NUSOD.2014.6935411] [IF:0.19] [SJR:0.129] [-]
Kryzhanovskaya N. V., Maximov M. V., Mukhin I. S., Zhukov A. E., Moiseev E. I., Shostak I. I., Savelyev A. V., Bogdanov A. A., Lipovskii A. A., Karpov D. V., Laukkanen J., Tommila J.
Conference Digest — IEEE International Semiconductor Laser Conference pp. 183—184 , 2014
[DOI:10.1109/ISLC.2014.224] [IF:0.2] [SJR:0.178] [-]
Gudovskikh Alexander S., Kalyuzhnyy Nikolay A., Mintairov Sergey A., Lantratov Vladimir M.
Springer Series in Materials Science, vol. 190, pp. 545—570 , 2014
[DOI:10.1007/978-3-319-01988-8_18] [IF:0.19] [SJR:0.151] [Q3]
Shvarts Maxim Z., Gudovskikh Alexander S., Kalyuzhnyy Nikolay A., Mintairov Sergey A., Soluyanov,rei A., Timoshina Nailya Kh, Luque Antonio
AIP Conference Proceedings, vol. 1616(1), pp. 29—32 , 2014
[DOI:10.1063/1.4897021] [IF:0.28] [SJR:0.171] [-]
Denisyuk,rey I., Komissarenko Filipp E., Mukhin Ivan S.
Microelectronic Engineering, vol. 121, pp. 15—18 , 2014
[DOI:10.1016/j.mee.2014.02.019] [IF:1.44] [SJR:0.586] [Q2]
Denisyuk,rey I., Krasavin Alexey V., Komissarenko Filipp E., Mukhin Ivan S.
Advances in Imaging and Electron Physics, vol. 186, pp. 101—140 , 2014
[DOI:10.1016/B978-0-12-800264-3.00003-4] [IF:0.51] [SJR:0.185] [Q3]
Bouravleuv A. D., Sibirev N. V., Gilstein E. P., Brunkov P. N., Mukhin I. S., Tchernycheva M., Khrebtov A. I., Samsonenko Yu B., Cirlin G. E.
Semiconductors, vol. 48(3), pp. 344—349 , 2014
[DOI:10.1134/S1063782614030075] [IF:0.82] [SJR:0.482] [Q3]
Permyakov D. V., Mukhin I. S., Shishkin I. I., Samusev A. K., Belov P. A., Kivshar Yu S.
JETP Letters, vol. 99(11), pp. 622—626 , 2014
[DOI:10.1134/S002136401411006X] [IF:1.32] [SJR:0.762] [Q2]
Kudryashov D. A., Gudovskikh A. S., Nikitina E. V., Egorov A. Yu
Semiconductors, vol. 48(3), pp. 381—386 , 2014
[DOI:10.1134/S1063782614030154] [IF:0.82] [SJR:0.482] [Q3]
Maslova O., Brezard-Oudot A., Gueunier-Farret M. E., Alvarez J., Favre W., Mu\~noz D., Gudovskikh A. S., Kleider J. P.
Canadian Journal of Physics, vol. 92(7-8), pp. 690—695 , 2014
[DOI:10.1139/cjp-2013-0544] [IF:0.98] [SJR:0.349] [Q3]
Morozov I. A., Gudovskikh A. S.
Semiconductors, vol. 48(4), pp. 459—464 , 2014
[DOI:10.1134/S1063782614040216] [IF:0.82] [SJR:0.482] [Q3]
Shadrivov I., Smirnova D., Iorsh I, Gorbach A V, Mukhin I S, Belov P, Kivshar Y
META 2014, 2014
Kryzhanovskaya N.V., Mukhin I.S., Moiseev E.I., Shostak I.I., Bogdanov A.A., Nadtochiy A.M., Maximov M.V., Zhukov A.E., Kulagina M.M., Vashanova K.A., Zadiranov Yu.M., Troshkov S.I., Lipovskii A.A., Mintairov A.
Optics Express, vol. 22(21), pp. 25782 , 2014
[DOI:10.1364/oe.22.025782] [IF:4.64] [SJR:2.313] [Q1]
Kalyuzhnyy N. A., Evstropov V. V., Lantratov V. M., Mintairov S. A., Mintairov M. A., Gudovskikh A. S., Luque A.,,reev V. M.
International Journal of Photoenergy, vol. 2014, , 2014
[DOI:10.1155/2014/836284] [IF:1.53] [SJR:0.409] [Q2]
Garbaruk A. V., Gritskevich M. S., Kalmykov S. G., Mozharov A. M., Petrenko M. V., Sasin M. E.
Technical Physics Letters, vol. 40(11), pp. 980—983 , 2014
[DOI:10.1134/S1063785014110042] [IF:0.69] [SJR:0.399] [Q3]
Zabrodskii V. V., Zadiranov Yu M., Kalmykov S. G., Mozharov A. M., Petrenko M. V., Sasin M. E., Seisyan R. P.
Technical Physics Letters, vol. 40(8), pp. 648—650 , 2014
[DOI:10.1134/S1063785014080148] [IF:0.69] [SJR:0.399] [Q3]