Лаборатория возобновляемых источников энергии

Публикации лаборатории

Последнее обновление: 14.10.2021
Всего публикаций: 49

#2017

Bolshakov A.D., Mozharov Alexey, Mukhin Ivan, Sapunov G A, Fedorov V V, Dvoretckaia L N
Materials Research Express, vol. 4(12), pp. 125027 , 2017
[DOI:10.1088/2053-1591/aa9e9d] [IF:1.91] [SJR:0.365] [Q2]
Mozharov A. M., Komissarenko F. E., Bolshakov A. D., Fedorov V. V., Sapunov G. A., Cirlin G. E., Mukhin I. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 917(8), pp. 82017 , 2017
[DOI:10.1088/1742-6596/917/8/082017] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Suturin S. M., Fedorov V. V., Korovin A. M., Sokolov N. S., Nashchekin A. V., Tabuchi M.
Journal of Applied Crystallography, vol. 50(3), pp. 830—839 , 2017
[DOI:10.1107/S160057671700512X] [IF:2.89] [SJR:1.525] [Q1]
Fedorov V. V., Bolshakov A. D., Mozharov A. M., Sapunov G. A., Shtrom I. V., Kirilenko D. A., Sitnikova A. A., Mukhin I. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 917(3), , 2017
[DOI:10.1088/1742-6596/917/3/032040] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Makarov Sergey V., Petrov Mihail I., Zywietz Urs, Milichko Valentin, Zuev Dmitry, Lopanitsyna Natalia, Kuksin Alexey, Mukhin Ivan, Zograf George, Ubyivovk Evgeniy, Smirnova Daria A., Starikov Sergey, Chichkov Boris N., Kivshar Yuri S.
Nano Letters, vol. 17(5), pp. 3047—3053 , 2017
[DOI:10.1021/acs.nanolett.7b00392] [IF:11.63] [SJR:5.786] [Q1]
Sinev Ivan S., Bogdanov,rey A., Komissarenko Filipp E., Frizyuk Kristina S., Petrov Mihail I., Mukhin Ivan S., Makarov Sergey V., Samusev Anton K., Lavrinenko,rei V., Iorsh Ivan V.
Laser & Photonics Reviews, vol. 11(5), pp. 1700168 , 2017
[DOI:10.1002/lpor.201700168]
Lepeshov Sergey, Krasnok Alexander, Mukhin Ivan, Zuev Dmitry, Gudovskikh Alexander, Milichko Valentin, Belov Pavel, Miroshnichenko,rey
ACS Photonics, vol. 4(3), pp. 536—543 , 2017
[DOI:10.1021/acsphotonics.6b00727] [IF:7.29] [SJR:2.974] [Q1]
Moiseev Eduard I., Kryzhanovskaya Natalia, Polubavkina Yulia S., Maximov Mikhail V., Kulagina Marina M., Zadiranov Yury M., Lipovskii,rey A., Mukhin Ivan S., Mozharov Alexey M., Komissarenko Filipp E., Sadrieva Zarina F., Krasnok Alexander E., Bogdanov,rey A., Lavrinenko,rei V., Zhukov Alexey E.
ACS Photonics, vol. 4(2), pp. 275—281 , 2017
[DOI:10.1021/acsphotonics.6b00552] [IF:7.29] [SJR:2.974] [Q1]
Samusev Anton, Mukhin Ivan, Malureanu Radu, Takayama Osamu, Permyakov Dmitry V., Sinev Ivan S., Baranov Dmitry, Yermakov Oleh, Iorsh Ivan V., Bogdanov,rey A., Lavrinenko,rei V.
Optics Express, vol. 25(26), pp. 32631 , 2017
[DOI:10.1364/oe.25.032631] [IF:4.17] [SJR:1.533] [Q1]
Sorokin S. V., Sedova I. V., Gronin S. V., Klimko G. V., Belyaev K. G., Rakhlin M. V., Mukhin I. S., Toropov A. A., Ivanov S. V.
Journal of Crystal Growth, vol. 477, pp. 127—130 , 2017
[DOI:10.1016/j.jcrysgro.2016.12.018] [IF:1.76] [SJR:0.541] [Q2]
Moiseev E. I., Kryzhanovskaya N. V., Maximov M. V., Mozharov A. M., Gudovskikh A. S., Polushkin A. S., Mukhin I. S., Guseva Yu A., Kulagina M. M., Troshkov S. I., Niemi T., Isoaho R., Guina M., Zhukov A. E.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 917(5), pp. 52002 , 2017
[DOI:10.1088/1742-6596/917/5/052002] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Toropov A. A., Rakhlin M. V., Belyaev K. G., Sorokin S. V., Klimko G. V., Gronin S. V., Sedova I. V., Mukhin I. S., Shubina T. V., Ivanov S. V.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 917(2), , 2017
[DOI:10.1088/1742-6596/917/2/022001] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Payusov A., Serin A., Mukhin I., Shernyakov Y., Zadiranov Y., Maximov M., Gordeev N.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 917(5), , 2017
[DOI:10.1088/1742-6596/917/5/052035] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Milichko V.A., Zalogina A., Mingabudinova L R, Vinogradov A V, Ubyivovk E, Krasilin A A, Mukhin I, Zuev D A, Makarov S V, Pidko E A
AIP Conference Proceedings, vol. 1874(1), pp. 30025 , 2017
[DOI:10.1063/1.4998054] [IF:0.42] [SJR:0.19]
Dvoretckaia L. N., Mozharov A. M., Mukhin I. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 917(6), pp. 62062 , 2017
[DOI:10.1088/1742-6596/917/6/062062] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Sinev I., Bogdanov A., Komissarenko F., Petrov M., Frizyuk K., Makarov S., Mukhin I., Samusev A., Lavrinenko A., Iorsh I.
AIP Conference Proceedings, vol. 1874(1), pp. 30035 , 2017
[DOI:10.1063/1.4998064] [IF:0.42] [SJR:0.19]
Lukashenko S. Y., Zhukov M. V., Mukhin I. S., Sapozhnikov I. D., Golubok A. O.
AIP Conference Proceedings, vol. 1874(1), pp. 40025 , 2017
[DOI:10.1063/1.4998098] [IF:0.42] [SJR:0.19]
Yermakov O. Y., Mukhin I. S., Samusev A. K., Bogdanov A. A., Iorsh I. V.
Progress in Electromagnetics Research Symposium pp. 1524—1528 , 2017
[DOI:10.1109/PIERS.2017.8261988] [IF:0.39] [SJR:0.157]
Samusev Anton, Mukhin Ivan, Malureanu Radu, Takayama Osamu, Permyakov Dmitry V., Sinev Ivan S., Baranov Dmitry, Yermakov Oleh, Iorsh Ivan V., Bogdanov,rey A., Lavrinenko,rei V.
arXiv, 2017
Vasiliev A. A., Mozharov A. M., Komissarenko F. E., Cirlin G. E., Bouravlev D. A., Mukhin I. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 917(3), pp. 32042 , 2017
[DOI:10.1088/1742-6596/917/3/032042] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Belyaev K. G., Rakhlin M. V., Sorokin S. V., Klimko G. V., Gronin S. V., Sedova I. V., Mukhin I. S., Ivanov S. V., Toropov A. A.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 917(6), , 2017
[DOI:10.1088/1742-6596/917/6/062033] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Rakhlin M. V., Belyaev K. G., Klimko G. V., Mukhin I. S., Ivanov S. V., Toropov A. A.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 917(6), , 2017
[DOI:10.1088/1742-6596/917/6/062023] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Dmitriev P. A., Baranov D. G., Milichko V. A., Mukhin I. S., Li Q., Mondal S., Makarov S. V., Samusev A. K., Zograf G. P., Zuev D. A., Makarova E. K., Petrov M. I., Sinev I. S., Gorlach M. A., Frizyuk K. S., Belov P. A.
AIP Conference Proceedings, vol. 1874(1), pp. 40005 , 2017
[DOI:10.1063/1.4998078] [IF:0.42] [SJR:0.19]
Lepeshov Sergey I., Zuev Dmitry A., Milichko Valentin A., Belov Pavel A., Krasnok Alexander E., Mukhin Ivan S., Gudovskikh Alexander S., Miroshnichenko,rey E.
Proceedings of the International Conference Days on Diffraction 2017, DD 2017, vol. 2017-December, pp. 210—213 , 2017
[DOI:10.1109/DD.2017.8168025]
Zuev D. A., Baranov D. G., Zograf G. P., Makarov S. V., Volodina K. V., Krasilin A. A., Mukhin I. S., Dmitriev P. A., Vinogradov V. V., Milichko V. A., Pidko E. A.
Progress in Electromagnetics Research Symposium pp. 1491—1493 , 2017
[DOI:10.1109/PIERS.2017.8261982] [IF:0.39] [SJR:0.157]
Uskov A. V., Khurgin J. B., Smetanin I. V., Protsenko I. E., Mukhin I. S., Goludok A. O., Buret M., Bouhelier A.
Progress in Electromagnetics Research Symposium pp. 3847—3853 , 2017
[DOI:10.1109/PIERS.2017.8262430] [IF:0.39] [SJR:0.157]
Bogdanov A. A., Moiseev E. I., Kryzhanovskaya N., Polubavkina Yu S., Maximov M. V., Kulagina M. M., Zadiranov Yu M., Lipovskii A. A., Mukhin I. S., Mozharov A. M., Komissarenko F. E., Sadrieva Z. F., Krasnok A. E., Lavrinenko A. V., Zhukov A. E.
Progress in Electromagnetics Research Symposium pp. 3842—3846 , 2017
[DOI:10.1109/PIERS.2017.8262429] [IF:0.39] [SJR:0.157]
Zhukov M. V., Mukhin I. S., Golubok A. O.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 816(1), pp. 12037 , 2017
[DOI:10.1088/1742-6596/816/1/012037] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Komissarenko F. E., Zhukov M. V., Mukhin I. S., Golubok A. O., Sidorov A. I.
Technical Physics, vol. 62(2), pp. 334—337 , 2017
[DOI:10.1134/S1063784217020141] [IF:0.77] [SJR:0.376] [Q3]
Toropov A.A., Rakhlin M.V., Belyaev K G, Sorokin S V, Klimko G V, Ivanov S V, Gronin, I V Sedova, Shubina T V, V S, Mukhin Ivan, Egorov, Evstrapov A A, Karachinsky L Y, Babichev A V, Gladyshev A G, Denisov D V, Filimonov A V, Novikov
None, 2017
Sinev I, Komissarenko F, Bogdanov A, Petrov M, Frizyuk K, Makarov S, Mukhin I, Samusev A, Lavrinenko A, Miroshnichenko A, Iorsh I
None, vol. 11, , 2017
Kudryashov D. A., Gudovskikh A. S., Babichev A. V., Filimonov V., Mozharov A. M., Agekyan V. F., Borisov E. V., Serov A. Yu, Filosofov N. G.
Semiconductors, vol. 51(1), pp. 110—114 , 2017
[DOI:10.1134/S1063782617010110] [IF:0.76] [SJR:0.298] [Q3]
Gudovskikh A. S., Morozov I. A., Kudryashov D. A., Nikitina E. V., Sivakov V.
Materials Today: Proceedings, vol. 4(7), pp. 6797—6803 , 2017
[DOI:10.1016/j.matpr.2017.07.006] [IF:1.21] [SJR:0.304]
Baranov Artem I., Gudovskikh Alexander S., Kudryashov Dmitriy A., Morozov Ivan A., Mozharov Alexey M., Nikitina Ekaterina V., Zelentsov Kirill S., Darga Arouna, Le Gall Sylvain, Kleider Jean Paul
Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science, vol. 214(12), pp. 1700685 , 2017
[DOI:10.1002/pssa.201700685] [IF:1.86] [SJR:0.527] [Q2]
Uvarov A. V., Gudovskikh A. S., Kudryashov D. A.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 917(5), , 2017
[DOI:10.1088/1742-6596/917/5/052004] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Gudovskikh Alexander S., Uvarov Alexander V., Morozov Ivan A., Baranov Artem I., Kudryashov Dmitry A., Nikitina Ekaterina V., Kleider Jean Paul
Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics, vol. 14(10), pp. 1700150 , 2017
[DOI:10.1002/pssc.201700150] [IF:0.84] [SJR:0.275] [Q3]
Musalinov S. B., Anzulevich A. P., Bychkov I. V., Gudovskikh A. S., Shvarts M. Z.
Semiconductors, vol. 51(1), pp. 88—92 , 2017
[DOI:10.1134/S1063782617010146] [IF:0.76] [SJR:0.298] [Q3]
Baranov A. I., Gudovskikh A. S., Darga A., Le Gall S., Kleider J. P.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 917(5), , 2017
[DOI:10.1088/1742-6596/917/5/052027] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Kudryashov D., Monastyrenko A., Mozharov A., Bukatin A., Nikitina E., Pirogov E., Gudovskikh A.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 917(3), , 2017
[DOI:10.1088/1742-6596/917/3/032020] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Baranov A. I., Gudovskikh A. S., Kudryashov D. A., Mozharov A. M., Zelentsov K. S., Kleider J. P.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 917(5), , 2017
[DOI:10.1088/1742-6596/917/5/052033] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Morozov I. A., Gudovskikh A. S., Kudryashov D. A., Kotlyar K. P.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 917(5), , 2017
[DOI:10.1088/1742-6596/917/5/052030] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Baranov A., Gudovskikh A.S., Morozov I A, Mozharov A, Nikitina E V, Zelentsov K S, Darga A, Gall S L, Kleider J P
None, 2017
Chelibanov V.P., Polubotko A.M., Gudovskikh, Morozov Ivan, Kudryashov Dmitry, Nikitina, Sivakov V, Mailian, Panosyan, Yengibaryan, Mailian, Nikolskaya, Yabbarov, Zamulaeva, Zhunina, Tereshenko, Mollaev, Faustova, Severin, Drozdov, Vinogradov V, Suvorov, Balandin, Shabu
Synthesis, vol. 6930, pp. 6937 , 2017
Alekseev P. A., Sharov V. A., Mikhaylov A. O., Dunaevskii M. S., Baranov A.
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 256(1), pp. 12002 , 2017
[DOI:10.1088/1757-899X/256/1/012002] [IF:0.54] [SJR:0.198]
Belik V. P., Kalmykov S. G., Mozharov A. M., Petrenko M. V., Sasin M. E.
Technical Physics Letters, vol. 43(11), pp. 1001—1004 , 2017
[DOI:10.1134/S1063785017110177] [IF:1.01] [SJR:0.446] [Q2]
Semenova A. A., Lashkova N. A., Maximov A. I., Moshnikov V. A., Kudryashov D. A., Mozharov A. M., Verbitsky V. N., Somov P. A.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 917(3), pp. 32022 , 2017
[DOI:10.1088/1742-6596/917/3/032022] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Sosnin D., Kudryashov D., Mozharov A.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 917(5), , 2017
[DOI:10.1088/1742-6596/917/5/052025] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Baranov A. I., Gudovskikh A. S., Kudryashov D. A., Mozharov A. M., Zelentsov K. S., Kleider J. P.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 917(5), pp. 524—528 , 2017
[DOI:10.1134/S1063782615040053] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Garbaruk A. V., Gritskevich M. S., Kalmykov S. G., Mozharov A. M., Sasin M. E.
Journal of Physics D: Applied Physics, vol. 50(2), pp. 25201 , 2017
[DOI:10.1088/1361-6463/50/2/025201] [IF:3.33] [SJR:0.899] [Q1]