Лаборатория возобновляемых источников энергии

Публикации лаборатории

Последнее обновление: 14.10.2021
Всего публикаций: 65

#2018

Aglikov A., Mozharov A., Kudryashov D., Sosnin D., Vasilev A., Bolshakov A., Makarov S., Mukhin I.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1124(4), pp. 41042 , 2018
[DOI:10.1088/1742-6596/1124/4/041042] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Zuev Dmitry, Milichko Valentin, Baranov Denis, Zograf George, Volodina Katerina, Krasilin,rey, Mukhin Ivan, Dmitriev Pavel, Vinogradov Vladimir, Makarov Sergey, Belov Pavel
None, vol. 10721, pp. 13 , 2018
[DOI:10.1117/12.2321281]
Shuklin F. A., Khurgin J. B., Smetanin I. V., Protsenko I. E., Bouhelier A., Mukhin I. S., Uskov A. V.
Proceedings — International Conference Laser Optics 2018, ICLO 2018 pp. 429 , 2018
[DOI:10.1109/LO.2018.8435781]
Rakhlin M. V., Belyaev K. G., Klimko G. V., Mukhin I. S., Ivanov S. V., Toropov A. A.
Physics of the Solid State, vol. 60(4), pp. 691—694 , 2018
[DOI:10.1134/S1063783418040261] [IF:0.99] [SJR:0.386] [Q3]
Mitin D.M., Soldatenkov F.Yu., Mozharov A.M., Vasil’ev A.A., Neplokh V.V., Mukhin I.S.
Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics, vol. 9(6), pp. 789—792 , 2018
[DOI:10.17586/2220-8054-2018-9-6-789-792]
Shkoldin V. A., Permyakov D. V., Zhukov M. V., Vasiliev A. A., Mamaeva T. A., Golubok A. O., Uskov A. V., Bolshakov A. D., Samusev A. K., Mukhin S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1124(4), pp. 41018 , 2018
[DOI:10.1088/1742-6596/1124/4/041018] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Gudovskikh Alexander S., Morozov Ivan A., Uvarov Alexander V., Kudryashov Dmitriy A., Nikitina Ekaterina V., Bukatin Anton S., Nevedomskiy Vladimir N., Kleider Jean-Paul
Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films, vol. 36(2), pp. 021302 , 2018
[DOI:10.1116/1.4999409]
Agekyan V. F., Borisov E. V., Gudovskikh A. S., Kudryashov D. A., Monastyrenko A. O., Serov A. Yu, Filosofov N. G.
Semiconductors, vol. 52(3), pp. 383—389 , 2018
[DOI:10.1134/S1063782618030028] [IF:0.76] [SJR:0.298] [Q3]
Kudryashov Dmitry, Gudovskikh Alexander, Uvarov Alexander, Nikitina Ekaterina
AIP Conference Proceedings, vol. 2012(1), pp. 40005 , 2018
[DOI:10.1063/1.5053513] [IF:0.42] [SJR:0.19]
Baranov Artem I., Gudovskikh Alexander S., Kudryashov Dmitry A., Lazarenko Alexandra A., Morozov Ivan A., Mozharov Alexey M., Nikitina Ekaterina V., Pirogov Evgeny V., Sobolev Maxim S., Zelentsov Kirill S., Egorov Anton Yu, Darga Arouna, Le Gall Sylvain, Kleider Jean Paul
Journal of Applied Physics, vol. 123(16), pp. 161418 , 2018
[DOI:10.1063/1.5011371] [IF:2.42] [SJR:0.728] [Q2]
Permyakov D. V., Sinev I. S., Sychev S. K., Gudovskikh A. S., Bogdanov A. A., Lavrinenko A. V., Samusev A. K.
JETP Letters, vol. 107(1), pp. 10—14 , 2018
[DOI:10.1134/S0021364018010083] [IF:1.49] [SJR:0.583] [Q2]
Gudovskikh Alexander S., Uvarov Alexander V., Morozov Ivan A., Baranov Artem I., Kudryashov Dmitriy A., Zelentsov Kirill S., Bukatin Anton S., Kotlyar Konstantin P.
Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films, vol. 36(2), pp. 02D408 , 2018
[DOI:10.1116/1.5018259]
Baranov A. I., Gudovskikh A. S., Kudryashov D. A., Morozov I. A., Mozharov A. M., Zelentsov K. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1124(4), pp. 41034 , 2018
[DOI:10.1088/1742-6596/1124/4/041034] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Uvarov A. V., Gudovskikh A. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1038(1), pp. 12108 , 2018
[DOI:10.1088/1742-6596/1038/1/012108] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Kudryashov D. A., Gudovskikh A. S., Baranov A. I.
Semiconductors, vol. 52(13), pp. 1775—1781 , 2018
[DOI:10.1134/S1063782618130092] [IF:0.76] [SJR:0.298] [Q3]
Shvarts Maxim Z., Gudovskikh Alexander S., Kalyuzhnyy Nikolay A., Mintairov Sergey A., Mintairov Mikhail A., Nakhimovich Mariia V., Emelyanov Viktor M.
AIP Conference Proceedings, vol. 2012(1), pp. 40010 , 2018
[DOI:10.1063/1.5053518] [IF:0.42] [SJR:0.19]
Kudryashov D., Gudovskikh A., Monastyrenko A.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1124(4), pp. 41017 , 2018
[DOI:10.1088/1742-6596/1124/4/041017] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Zelentsov K. S., Gudovskikh A. S., Kudryashov D. A., Kryzhanovskaya N. V., Kalyuzhnyy N. A., Mintairov S. A.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1124(4), pp. 41039 , 2018
[DOI:10.1088/1742-6596/1124/4/041039] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Kudryashov D., Gudovskikh A., Rodin A., Pinaev N.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1124(4), pp. 41010 , 2018
[DOI:10.1088/1742-6596/1124/4/041010] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Morozov I. A., Gudovskikh A. S., Kudryashov D. A., Kotlyar K. P., Shubina K. Y.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1124(4), pp. 41031 , 2018
[DOI:10.1088/1742-6596/1124/4/041031] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Kudryashov D., Gudovskikh A.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 993(1), pp. 12030 , 2018
[DOI:10.1088/1742-6596/993/1/012030] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Filimonov E.D., Levina S.A., Shvarts M Z, Chekalin A V,,reeva A V, Sadchikov N A, Malevskiy D A, Pokrovskiy P V, Davidyuk N Y, Kudryashov D, Gudovskikh Alexander, Uvarov Alexander, Nikitina E, Mintairov M, Evstropov V, Mintairov SHvarts M, Kalyuzhnyy N, Panchak A N, Larionov V RKalyuzhnyy N A, M S A Mintairov
None, 2018
Alekseev Prokhor A., Sharov Vladislav A., Geydt Pavel, Dunaevskiy Mikhail S., Lysak Volodymyr V., Cirlin George E., Reznik Rodion R., Khrebtov Artem I., Soshnikov Ilya P., L\»ahderanta Erkki
Physica Status Solidi — Rapid Research Letters, vol. 12(1), pp. 1700358 , 2018
[DOI:10.1002/pssr.201700358] [IF:5.29] [SJR:0.893] [Q1]
Alekseev P. A., Sharov V. A., Geydt P., Dunaevskiy M. S., Soshnikov I. P., Reznik R. R., Lysak V. V., L\»ahderanta E., Cirlin G. E.
Semiconductors, vol. 52(5), pp. 609—611 , 2018
[DOI:10.1134/S1063782618050020] [IF:0.76] [SJR:0.298] [Q3]
Alekseev P. A., Sharov V. A., Dunaevskiy M. S., Cirlin G. E., Reznik R. R., Berkovits V. L.
Semiconductors, vol. 52(14), pp. 1833—1835 , 2018
[DOI:10.1134/S1063782618140026] [IF:0.76] [SJR:0.298] [Q3]
Sharov V., Alekseev P., Dunaevskiy M, Reznik R, Cirlin G
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1124(8), pp. 81023 , 2018
[DOI:10.1088/1742-6596/1124/8/081023] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Zhukov M. V., Komissarenko F. E., Mozharov A. M.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1135(1), pp. 12040 , 2018
[DOI:10.1088/1742-6596/1135/1/012040] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Kotlyar K.P., Soshnikov I.P., Morozov I A, Berezovskaya T N, Kryzhanovskaya N V, Kudryashov D A, Lysak V V
Semiconductors, vol. 52(16), pp. 2096—2098 , 2018
[DOI:10.1134/S1063782618160145] [IF:0.76] [SJR:0.298] [Q3]
Kotlyar K. P., Kudryashov D. A., Soshnikov I. P., Uvarov A. V., Reznik R. R.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1124(4), pp. 41035 , 2018
[DOI:10.1088/1742-6596/1124/4/041035] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Baranov A. I., Morozov I. A., Uvarov A. V., Yakovlev G. E., Kleider J. P.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1124(4), pp. 41036 , 2018
[DOI:10.1088/1742-6596/1124/4/041036] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Sadovnikov A. V., Grachev A. A., Sheshukova S. E., Sharaevskii Yu P., Serdobintsev A. A., Mitin D. M., Nikitov S. A.
Physical Review Letters, vol. 120(25), pp. 257203 , 2018
[DOI:10.1103/PhysRevLett.120.257203] [IF:8.45] [SJR:3.588] [Q1]
Malyar I. V., Guslyakova O. I., Mitin D. M., Stetsyura S. V.
Technical Physics Letters, vol. 44(2), pp. 133—136 , 2018
[DOI:10.1134/S1063785018020244] [IF:1.01] [SJR:0.446] [Q2]
Kotlyar K. P., Soshnikov I. P., Morozov I. A., Berezovskaya T. N., Kryzhanovskaya N. V., Kudryashov D. A., Lysak V. V.
Semiconductors, vol. 52(16), pp. 2096—2098 , 2018
[DOI:10.1063/1.5087668] [IF:0.76] [SJR:0.298] [Q3]
Fedorov V. V., Bolshakov A. D., Kirilenko D. A., Mozharov A. M., Sitnikova A. A., Sapunov G. A., Dvoretckaia L. N., Shtrom I. V., Cirlin G. E., Mukhin I. S.
CrystEngComm, vol. 20(24), pp. 3370—3380 , 2018
[DOI:10.3762/bjnano.9.17] [IF:3.18] [SJR:0.814] [Q1]
Fedorov V. V., Bolshakov A. D., Kirilenko D. A., Mozharov A. M., Sitnikova A. A., Sapunov G. A., Dvoretckaia L. N., Shtrom I. V., Cirlin G. E., Mukhin I. S.
CrystEngComm, vol. 20(24), pp. 3370—3380 , 2018
[DOI:10.1039/c8ce00348c] [IF:3.18] [SJR:0.814] [Q1]
Bolshakov A. D., Dvoretckaia L. N., Fedorov V. V., Sapunov G. A., Mozharov A. M., Shugurov K. Yu, Shkoldin V. A., Mukhin M. S., Cirlin G. E., Mukhin I. S.
Semiconductors, vol. 52(16), pp. 2088—2091 , 2018
[DOI:10.1134/S1063782618160054] [IF:0.76] [SJR:0.298] [Q3]
Fedorov V. V., Bolshakov A. D., Dvoretckaia L. N., Sapunov G. A., Kirilenko D. A., Mozharov A. M., Shugurov K. Yu, Shkoldin V. A., Cirlin G. E., Mukhin I. S.
Semiconductors, vol. 52(16), pp. 2092—2095 , 2018
[DOI:10.1134/S106378261816008X] [IF:0.76] [SJR:0.298] [Q3]
Mozharov A. M., Vasiliev A. A., Bolshakov A. D., Sapunov G. A., Fedorov V. V., Cirlin G. E., Mukhin I. S.
Semiconductors, vol. 52(4), pp. 489—492 , 2018
[DOI:10.1134/S1063782618040231] [IF:0.76] [SJR:0.298] [Q3]
Shugurov K. U., Mozharov A. M., Fedorov V. V., Bolshakov A. D., Sapunov G. A., Mukhin I. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1124(4), pp. 12034 , 2018
[DOI:10.1088/1742-6596/1124/4/041021] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Suturin Sergey, Kaveev,rey, Korovin Aleksandr, Fedorov Vladimir, Sawada Masahiro, Sokolov Nikolai
Journal of Applied Crystallography, vol. 51(4), pp. 1069—1081 , 2018
[DOI:10.1107/S1600576718007823] [IF:2.89] [SJR:1.525] [Q1]
Sapunov G. A., Bolshakov A. D., Fedorov V. V., Mozharov A. M., Kirilenko D. A., Sitnikova A. A., Mukhin I. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1038(1), pp. 12053 , 2018
[DOI:10.1088/1742-6596/1038/1/012053] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Uvarov A. V., Gudovskikh A. S., Fedorov V. V.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1124(2), pp. 22009 , 2018
[DOI:10.1088/1742-6596/1124/2/022009] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Mozharov A. M., Vasiliev A. A., Komissarenko F. E., Bolshakov A. D., Sapunov G. A., Fedorov V. V., Cirlin G. E., Mukhin I. S.
Semiconductors, vol. 52(14), pp. 1809—1812 , 2018
[DOI:10.1134/S106378261814021X] [IF:0.76] [SJR:0.298] [Q3]
Dvoretckaia L. N., Mozharov A. M., Fedorov V. V., Bolshakov A. D., Mukhin I. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1124(2), pp. 22042 , 2018
[DOI:10.1088/1742-6596/1124/2/022042] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Sapunov G. A., Fedorov V. V., Bolshakov A. D., Mozharov A. M., Dvoreckaia L. N., Kirilenko A., Sitnikova A. A., Mukhin I. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1124(2), pp. 22033 , 2018
[DOI:10.1088/1742-6596/1124/2/022033] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Shugurov K. U., Mozharov A. M., Sapunov G. A., Fedorov V. V., Bolshakov A. D., Mukhin I. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1124(4), pp. 41021 , 2018
[DOI:10.1088/1742-6596/993/1/012034] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Bolshakov A. D., Fedorov V. V., Sapunov G. A., Mozharov A. M., Dvoreckaia L. N., Shugurov K., Shkoldin V., Shtrom I. V., Mukhin M. S., Cirlin G. E., Mukhin I. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1092(1), pp. 12013 , 2018
[DOI:10.1088/1742-6596/1092/1/012013] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Milichko Valentin A., Zuev Dmitry A., Baranov Denis G., Zograf George P., Volodina Katerina, Krasilin,rei A., Mukhin Ivan S., Dmitriev Pavel A., Vinogradov Vladimir V., Makarov Sergey V., Belov Pavel A.
Laser and Photonics Reviews, vol. 12(1), pp. 1700227 , 2018
[DOI:10.1002/lpor.201700227] [IF:11.52] [SJR:4.014] [Q1]
Makarov S. V., Sinev I. S., Milichko V. A., Komissarenko F. E., Zuev D. A., Ushakova E. V., Mukhin I. S., Yu Y. F., Kuznetsov A. I., Belov P. A., Iorsh I. V., Poddubny A. N., Samusev A. K., Kivshar Yu S.
Nano Letters, vol. 18(1), pp. 535—539 , 2018
[DOI:10.1021/acs.nanolett.7b04542] [IF:11.63] [SJR:5.786] [Q1]
Rakhlin M. V., Belyaev K. G., Klimko G. V., Mukhin I. S., Kirilenko D. A., Shubina T. V., Ivanov S. V., Toropov A. A.
Scientific Reports, vol. 8(1), pp. 5299 , 2018
[DOI:10.1038/s41598-018-23687-7] [IF:4.15] [SJR:1.341] [Q1]
Kryzhanovskaya N., Polubavkina Yu, Moiseev E., Maximov M., Zhurikhina V., Scherbak S., Lipovskii A., Kulagina M., Zadiranov Y., Mukhin I., Komissarenko F., Bogdanov A., Krasnok A., Zhukov A.
Journal of Applied Physics, vol. 124(16), pp. 163102 , 2018
[DOI:10.1063/1.5046823] [IF:2.42] [SJR:0.728] [Q2]
Mintairov A. M., Kapaldo J., Merz J. L., Rouvimov S., Lebedev D. V., Kalyuzhnyy N. A., Mintairov S. A., Belyaev K. G., Rakhlin M. V., Toropov A. A., Brunkov P. N., Vlasov A. S., Zadiranov Yu M., Blundell S. A., Mozharov A. M., Mukhin I., Yakimov M., Oktyabrsky S., Shelaev A. V., Bykov V. A.
Physical Review B, vol. 97(19), pp. 195443 , 2018
[DOI:10.1103/PhysRevB.97.195443] [IF:3.58] [SJR:1.811] [Q1]
Gudovskikh A. S., Uvarov A. V., Morozov I. A., Baranov A. I., Kudryashov D. A., Nikitina E. V., Bukatin A. A., Zelentsov K. S., Mukhin I. S., Levtchenko A., Le Gall S., Kleider J. P.
Journal of Renewable and Sustainable Energy, vol. 10(2), pp. 21001 , 2018
[DOI:10.1063/1.5000256] [IF:1.81] [SJR:0.483] [Q3]
Raudik S. A., Mozharov A. M., Mitin D. M., Bolshakov A. D., Rajanna P. M., Nasibulin A. G., Mukhin I. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1124(4), pp. 41040 , 2018
[DOI:10.1088/1742-6596/1124/4/041040] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Sinev I.S., Komissarenko F.E., Mukhin I.S., Petrov M.I., Iorsh I.V., Belov P.A., Samusev A.K.
Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics, vol. 9(5), pp. 609—613 , 2018
[DOI:10.17586/2220-8054-2018-9-5-609-613]
Lebedev D. V., Kalyuzhnyy N. A., Mintairov S. A., Belyaev K. G., Rakhlin M. V., Toropov A. A., Brunkov P., Vlasov A. S., Merz J., Rouvimov S., Oktyabrsky S., Yakimov M., Mukhin I. V., Shelaev A. V., Bykov V. A., Romanova A. Yu, Buryak P. A., Mintairov A. M.
Semiconductors, vol. 52(4), pp. 497—501 , 2018
[DOI:10.1134/S1063782618040206] [IF:0.76] [SJR:0.298] [Q3]
Lukashenko Stanislav Y., Mukhin Ivan S., Komissarenko Filipp E., Gorbenko Olga M., Sapozhnikov Ivan D., Felshtyn Michael L., Uskov Alexander V., Golubok Alexander O.
Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science, vol. 215(21), pp. 1800046 , 2018
[DOI:10.1002/pssa.201800046] [IF:1.86] [SJR:0.527] [Q2]
Sinev Ivan, Bogdanov,rey, Komissarenko Filipp, Mukhin Ivan, Samusev Anton, Iorsh Ivan, Lavrinenko,rei
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1092(1), , 2018
[DOI:10.1088/1742-6596/1092/1/012140] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Rakhlin M. V., Belyaev K. G., Sorokin S. V., Sedova I. V., Kirilenko D. A., Mozharov A. M., Mukhin I. S., Kulagina M. M., Zadiranov Yu M., Ivanov S. V., Toropov A. A.
JETP Letters, vol. 108(3), pp. 201—204 , 2018
[DOI:10.1134/S0021364018150109] [IF:1.49] [SJR:0.583] [Q2]
Rakhlin M. V., Belyaev K. G., Sorokin S. V., Mukhin I. S., Ivanov S. V., Toropov A. A.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 993(1), pp. 1 , 2018
[DOI:10.1088/1742-6596/993/1/012023] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Dvoretckaia L. N., Mozharov A. M., Uskov A. V., Bolshakov A. D., Golubok A. O., Mukhin I. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1124(7), pp. 71023 , 2018
[DOI:10.1088/1742-6596/1124/7/071023] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Core-Shell III-Nitride Nanowire Heterostructure: Negative Differential Resistance and Device Application Potential.
AM Mozharov, AA Vasiliev, AD Bolshakov, GA Sapunov, VV Fedorov, GE Cirlin, IS Mukhin
Semiconductors, vol. 52(4), , 2018
Influence of condensation enhancement effect in nanocapillaries at hydrophilic surface on AFM image contrast
IS Mukhin, MV Zhukov, AM Mozharov, AO Golubok
Scanning Probe Microscopy. Russia-China Workshop on Dielectric and Ferroelectric Materials.—Ekaterinburg, 2019 pp. 65 , 2018