Лаборатория возобновляемых источников энергии

Публикации лаборатории

Последнее обновление: 14.10.2021
Всего публикаций: 27

#2015

Zhukov M. V., Kukhtevich I. V., Levichev V. V., Mukhin I. S., Golubok A. O.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 643(1), pp. 12042 , 2015
[DOI:10.1088/1742-6596/541/1/012042] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Makarov Sergey, Kudryashov Sergey, Mukhin Ivan, Mozharov Alexey, Milichko Valentin, Krasnok Alexander, Belov Pavel
Nano Letters, vol. 15(9), pp. 6187—6192 , 2015
[DOI:10.1021/acs.nanolett.5b02534] [IF:11.63] [SJR:5.786] [Q1]
Sinev Ivan S., Mukhin Ivan S., Slobozhanyuk Alexey P., Poddubny Alexander N., Miroshnichenko,rey E., Samusev Anton K., Kivshar Yuri S.
Nanoscale, vol. 7(28), pp. 11904—11908 , 2015
[DOI:10.1039/c5nr00231a] [IF:7.02] [SJR:2.18] [Q1]
Mozharov A., Bolshakov A., Cirlin G., Mukhin I.
Physica Status Solidi — Rapid Research Letters, vol. 9(9), pp. 507—510 , 2015
[DOI:10.1002/pssr.201510241] [IF:5.29] [SJR:0.893] [Q1]
Sinev Ivan S., Voroshilov Pavel M., Mukhin Ivan S., Denisyuk,rey I., Guzhva Mikhail E., Samusev Anton K., Belov Pavel A., Simovski Constantin R.
Nanoscale, vol. 7(2), pp. 765—770 , 2015
[DOI:10.1039/c4nr04872e] [IF:7.02] [SJR:2.18] [Q1]
Mukhin I. S., Fadeev I. V., Zhukov M. V., Dubrovskii V. G., Golubok A. O.
Ultramicroscopy, vol. 148, pp. 151—157 , 2015
[DOI:10.1016/j.ultramic.2014.10.008] [IF:2.49] [SJR:1.489] [Q1]
Baranov D. A., Dmitriev P. A., Mukhin I. S., Samusev A. K., Belov P. A., Simovski C. R., Shalin A. S.
Applied Physics Letters, vol. 106(17), pp. 171913 , 2015
[DOI:10.1063/1.4919589] [IF:3.81] [SJR:1.343] [Q1]
Mozharov A. M., Bolshakov A. D., Kudryashov D. A., Kryzhanovskaya N. V., Cirlin G. E., Mukhin I. S., Harmand J. C., Tchernysheva M.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 643(1), pp. 12115 , 2015
[DOI:10.1088/1742-6596/643/1/012115] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Bogdanov A. A., Mukhin I. S., Kryzhanovskaya N. V., Maximov M. V., Sadrieva Z. F., Kulagina M. M., Zadiranov Yu. M., Lipovskii A. A., Moiseev E. I., Kudashova Yu. V., Zhukov A. E.
Optics Letters, vol. 40(17), pp. 4022 , 2015
[DOI:10.1364/ol.40.004022] [IF:4.22] [SJR:1.788] [Q1]
Zhukov M. V., Belousov K. I., Mozharov A. M., Mukhin I. S., Golubok A. O.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 643(1), pp. 12095 , 2015
[DOI:10.1088/1742-6596/643/1/012095] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Kudryashov D. A., Gudovskikh A. S., Mozharov A. M., Bol’shakov A. D., Mukhin I. S., Alferov Zh I.
Technical Physics Letters, vol. 41(12), pp. 1120—1123 , 2015
[DOI:10.1134/S106378501512007X] [IF:1.01] [SJR:0.446] [Q2]
Zhukov M. V., Mukhin I. S., Levichev V. V., Golubok A. O.
Technical Physics Letters, vol. 41(2), pp. 149—152 , 2015
[DOI:10.1134/S1063785015020157] [IF:1.01] [SJR:0.446] [Q2]
Lukashenko S. Yu, Lysak V. V., Sapozhnikov I. D., Mukhin I. S., Golubok A. O.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 643(1), pp. 12114 , 2015
[DOI:10.1088/1742-6596/643/1/012114] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Pshenay-Severin E., Mukhin I., Fasold S., Geiss R., Steinbr\»uck A., Grange R., Chipouline A., Pertsch T.
JETP Letters, vol. 102(3), pp. 161—166 , 2015
[DOI:10.1134/S0021364015150084] [IF:1.49] [SJR:0.583] [Q2]
Dmitriev Pavel A., Baranov Dmitriy A., Mukhin Ivan S., Samusev Anton K., Belov Pavel A., Simovski Constantin R., Shalin Alexander S.
Proceedings of the International Conference Days on Diffraction 2015, DD 2015 pp. 81—86 , 2015
[DOI:10.1109/DD.2015.7354837]
Komissarenko F. E., Zhukov M. V., Mukhin I. S., Golubok A. O., Sidorov A. I.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 643(1), pp. 12113 , 2015
[DOI:10.1088/1742-6596/643/1/012113] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Makarov Sergey V., Milichko Valentin A., Krasnok Alexander E., Belov Pavel A., Mojarov Alexey M., Mukhin Ivan S.
Proceedings of the International Conference Days on Diffraction 2015, DD 2015 pp. 195—200 , 2015
[DOI:10.1109/DD.2015.7354859]
Makarov Sergey V., Milichko Valentin A., Mukhin Ivan S., Shishkin Ivan I., Mozharov Alexey M., Krasnok Alexander E., Belov Pavel A.
arXiv preprint arXiv:1505.03041, 2015
Sobolev M. S., Lazarenko A. A., Nikitina E. V., Pirogov E. V., Gudovskikh A. S., Egorov A. Yu
Semiconductors, vol. 49(4), pp. 559—562 , 2015
[DOI:10.1134/S1063782615040235] [IF:0.76] [SJR:0.298] [Q3]
Kudryashov D., Babichev A., Nikitina E., Gudovskikh A., Kladko P.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 643(1), pp. 1—4 , 2015
[DOI:10.1088/1742-6596/643/1/012013] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Sosnin D. V., Kudryashov D. A., Gudovskikh S. A., Zelentsov K. S.
Technical Physics Letters, vol. 41(8), pp. 804—806 , 2015
[DOI:10.1134/S1063785015080325] [IF:1.01] [SJR:0.446] [Q2]
Talkenberg Florian, Illhardt Stefan, Radnoczi Gy\»orgy Zoltan, Pecz Bela, Schmidl Gabriele, Schleusener Alexander, Dikhanbayev Kadyrjan, Mussabek Gauhar, Gudovskikh Alexander, Sivakov Vladimir
Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films, vol. 33(4), pp. 041101 , 2015
[DOI:10.1116/1.4921726]
Bolshakov A. S., Chaldyshev V. V., Babichev A. V., Kudryashov D. A., Gudovskikh A. S., Morozov I. A., Sobolev M. S., Nikitina E. V.
Semiconductors, vol. 49(11), pp. 1400—1404 , 2015
[DOI:10.1134/S1063782615110044] [IF:0.76] [SJR:0.298] [Q3]
Morozov I. A., Gudovskikh A. S., Kudryashov D. A., Nikitina E. V., Talkenberg F., Schleusener A., Bochmann A., Sivakov V.
Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics, vol. 9(6), pp. 723—727 , 2015
[DOI:10.1166/jno.2014.1669] [IF:0.74] [SJR:0.171] [Q3]
Baranov A., Gudovskikh A.S., Nikitina E V, Kleider J P, Darga A
None, 2015
Reznik R. R., Kotlyar K. P., Khrebtov A. I., Samsonenko Yu B., Soshnikov I. P., Dyakonov V., Zadiranov U. M., Tankelevskaya E. M., Kudryashov D. A., Shevchuk D. S., Cirlin G. E.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 661(1), pp. 12053 , 2015
[DOI:10.1088/1742-6596/661/1/012053] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Darga A., Diouf D., Baranov A, Kleider J P
None, 2015