Лаборатория возобновляемых источников энергии

Публикации лаборатории

Последнее обновление: 14.10.2021
Всего публикаций: 15

#2013

Sokolov N. S., Suturin S. M., Krichevtsov B. B., Dubrovskii V. G., Gastev S. V., Sibirev N. V., Baranov D. A., Fedorov V. V., Sitnikova A. A., Nashchekin A. V., Sakharov V. I., Serenkov I. T., Shimada T., Yanase T., Tabuchi M.
Physical Review B — Condensed Matter and Materials Physics, vol. 87(12), pp. 125407 , 2013
[DOI:10.1103/PhysRevB.87.125407]
Baranov D. A., Krichevtsov B. B., Gastev S. V., Banschikov A. G., Fedorov V. V., Koshmak K. V., Suturin S. M., Sokolov N. S.
Applied Surface Science, vol. 267, pp. 196—199 , 2013
[DOI:10.1016/j.apsusc.2012.10.006] [IF:6.39] [SJR:1.23] [Q1]
Iorsh Ivan V., Mukhin Ivan S., Shadrivov Ilya V., Belov Pavel A., Kivshar Yuri S.
Physical Review B — Condensed Matter and Materials Physics, vol. 87(7), pp. 75416 , 2013
[DOI:10.1103/PhysRevB.87.075416]
Levichev V. V., Zhukov M. V., Mukhin I. S., Denisyuk A. I., Golubok A. O.
Technical Physics, vol. 58(7), pp. 1043—1047 , 2013
[DOI:10.1134/S1063784213070128] [IF:0.77] [SJR:0.376] [Q3]
Iorsh Ivan V., Mukhin Ivan S., Shadrivov Ilya V., Belov Pavel A., Kivshar Yuri S.
Physical Review B — Condensed Matter and Materials Physics, vol. 88(3), pp. 39904 , 2013
[DOI:10.1103/PhysRevB.88.039904]
Belousova O. D., Gaǐdash A. A., Tolmachev I. A., Ivchenko E. V., Golubok A. O., Levichev V. V., Mukhin I. S., Zhukov M. V., Belousov I. S., Tkachuk I. V.
Voenno-medit{\{}combining double inverted breve{\}}sinskiǐ zhurnal, vol. 334(1), pp. 19—24 , 2013
Baranov A. I., Gudovskikh A. S., Nikitina E. V., Egorov A. Yu
Technical Physics Letters, vol. 39(12), pp. 1117—1120 , 2013
[DOI:10.1134/S1063785013120171] [IF:1.01] [SJR:0.446] [Q2]
Kudryashov D., Gudovskikh A., Zelentsov K.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 461(1), pp. 12021 , 2013
[DOI:10.1088/1742-6596/461/1/012021] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Emelyanov V. M., Abramov A. S., Bobyl A. V., Gudovskikh A. S., Orekhov D. L., Terukov E. I., Timoshina N. Kh, Chosta O. I., Shvarts M. Z.
Semiconductors, vol. 47(5), pp. 679—685 , 2013
[DOI:10.1134/S1063782613050102] [IF:0.76] [SJR:0.298] [Q3]
Gudovskikh A. S., Abramov A. S., Bobyl A. V., Verbitskiy V. N., Zelentsov K. S., Ershenko E. M., Kudryashov D. A., Kudryashov S. A., Monastyrenko A. O., Terra A. R., Terukov E. I.
Semiconductors, vol. 47(8), pp. 1090—1096 , 2013
[DOI:10.1134/S106378261308006X] [IF:0.76] [SJR:0.298] [Q3]
Emelyanov V. M., Abramov A. S., Bobyl A. V., Verbitsky V. N., Gudovskikh A. S., Ershenko E. M., Kudryashov S. A., Terukov E. I., Chosta O. I., Shvarts M. Z.
Semiconductors, vol. 47(9), pp. 1252—1257 , 2013
[DOI:10.1134/S1063782613090066] [IF:0.76] [SJR:0.298] [Q3]
Maslova O., Brezard-Oudot A., Favre W, Munoz D, Gueunier-Farret M E, Alvarez J, Gudovskikh A S, Terukov E I, Kleider J P
None pp. nc , 2013
Zelentsov K.S., Gudovskikh A.S., Kalyuzhnyy N A, Lantratov V M, Mintairov S A, Alvarez J, Kleider J P
None, 2013
Soshnikov I. P., Petrov V. A., Proskuryakov Y. Y., Kudryashov D. A., Nashchekin A. V., Cirlin G. E., Treharne R., Durose K.
Semiconductors, vol. 47(7), pp. 875—878 , 2013
[DOI:10.1134/S1063782613070221] [IF:0.76] [SJR:0.298] [Q3]
Suturin S. M., Fedorov V. V., Banshchikov A. G., Baranov D. A., Koshmak K. V., Torelli P., Fujii J., Panaccione G., Amemiya K., Sakamaki M., Nakamura T., Tabuchi M., Pasquali L., Sokolov N. S.
Journal of Physics Condensed Matter, vol. 25(4), pp. 46002 , 2013
[DOI:10.1088/0953-8984/25/4/046002] [IF:2.74] [SJR:0.936] [Q1]