Лаборатория возобновляемых источников энергии

Елисеев Игорь Евгеньевич

Научный сотрудник

📧 eliseevie@gmail.com

CV


Comming soon

Публикации

Последнее обновление: 16.10.2022
Всего публикаций: 7

#2022

Talianov Pavel M., Yakubova Anastasia A., Bukreeva Anastasia, Masharin Mikhail, Eliseev Igor E., Zelenkov Lev, Muslimov Albert R., Bukatin Anton, Gordeeva Alexandra, Kudryavtseva Valeriya, Makarov Sergey V., Sukhorukov Gleb B., Timin Alexander S., Zyuzin Mikhail V.
ACS Applied Bio Materials, vol. 5(5), pp. 2411-2420 , 2022
[DOI:10.1021/acsabm.2c00295] [IF:2.57] [SJR:0.657] [Q2]
Fedorov Vladimir V., Koval Olga Yu., Ryabov Daniil R., Fedina Sergey V., Eliseev Igor E., Kirilenko Demid A., Pidgayko Dmitry A., Bogdanov Andrey A., Zadiranov Yury M., Goltaev Alexandr S., Ermolaev Georgy A., Arsenin Aleksey V., Makarov Sergey V., Samusev Anton K., Volkov Valentyn S., Mukhin Ivan S.
ACS Applied Nano Materials, vol. 5(7), pp. 8846-8858 , 2022
[DOI:10.1021/acsanm.2c00941] [IF:3.94] [SJR:1.079] [Q1]

#2021

Eliseev Igor E., Ukrainskaya Valeria M., Yudenko Anna N., Mikushina Anna D., Shmakov Stanislav V., Afremova Anastasiya I., Ekimova Viktoria M., Vronskaia Anna A., Knyazev Nickolay A., Shamova Olga V.
Biomedicines, vol. 9(9), pp. 1106 , 2021
[DOI:10.3390/biomedicines9091106] [IF:5.61] [SJR:1.511] [Q1]
Koval Olga Yu., Fedorov Vladimir V., Bolshakov Alexey D., Eliseev Igor E., Fedina Sergey V., Sapunov Georgiy A., Udovenko Stanislav A., Dvoretckaia Liliia N., Kirilenko Demid A., Burkovsky Roman G., Mukhin Ivan S.
Nanomaterials, vol. 11(4), pp. 960 , 2021
[DOI:10.3390/nano11040960] [IF:4.92] [SJR:0.919] [Q1]

#2020

Kochetkov F. M., Neplokh V., Fedorov V. V., Bolshakov A. D., Sharov V. A., Eliseev I. E., Tchernycheva M., Cirlin G. E., Nasibulin A. G., Islamova R. M., Mukhin I. S.
Nanotechnology, vol. 31(46), pp. 46LT01 , 2020
[DOI:10.1088/1361-6528/abae98] [IF:3.73] [SJR:0.926] [Q1]

#2019

Neplokh Vladimir, Kochetkov Fedor M., Deriabin Konstantin V., Fedorov Vladimir V., Bolshakov Alexey D., Eliseev Igor E., Mikhailovskii Vladimir Yu, Ilatovskii Daniil A., Krasnikov Dmitry V., Tchernycheva Maria, Cirlin George E., Nasibulin Albert G., Mukhin Ivan S., Islamova Regina M.
arXiv, vol. 8(11), pp. 3764—3772 , 2019

#2017

Eliseev I E, Yudenko A N, Besedina N A, Ulitin A B, Ekimova V M, Evdokimov S R, Putintceva J V, Yakovlev P A, Lomovskaya M I, Terterov I N, Bogdanov A A, Dubina M V
Technical Physics Letters, vol. 43(12), pp. 1088—1091 , 2017
[DOI:10.1134/S1063785017120045] [IF:1.01] [SJR:0.446] [Q2]