Лаборатория возобновляемых источников энергии

Публикации лаборатории

Последнее обновление: 08.11.2022
Всего публикаций: 48

#2017

Sinev Ivan S., Bogdanov,rey A., Komissarenko Filipp E., Frizyuk Kristina S., Petrov Mihail I., Mukhin Ivan S., Makarov Sergey V., Samusev Anton K., Lavrinenko,rei V., Iorsh Ivan V.
Laser & Photonics Reviews, vol. 11(5), pp. 1700168 , 2017
[DOI:10.1002/lpor.201700168]
Baranov Artem I., Gudovskikh Alexander S., Kudryashov Dmitriy A., Morozov Ivan A., Mozharov Alexey M., Nikitina Ekaterina V., Zelentsov Kirill S., Darga Arouna, Le Gall Sylvain, Kleider Jean Paul
Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science, vol. 214(12), pp. 1700685 , 2017
[DOI:10.1002/pssa.201700685] [IF:1.86] [SJR:0.527] [Q2]
Gudovskikh Alexander S., Uvarov Alexander V., Morozov Ivan A., Baranov Artem I., Kudryashov Dmitry A., Nikitina Ekaterina V., Kleider Jean Paul
Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics, vol. 14(10), pp. 1700150 , 2017
[DOI:10.1002/pssc.201700150] [IF:0.84] [SJR:0.275] [Q3]
Sorokin S. V., Sedova I. V., Gronin S. V., Klimko G. V., Belyaev K. G., Rakhlin M. V., Mukhin I. S., Toropov A. A., Ivanov S. V.
Journal of Crystal Growth, vol. 477, pp. 127—130 , 2017
[DOI:10.1016/j.jcrysgro.2016.12.018] [IF:1.76] [SJR:0.541] [Q2]
Gudovskikh A. S., Morozov I. A., Kudryashov D. A., Nikitina E. V., Sivakov V.
Materials Today: Proceedings, vol. 4(7), pp. 6797—6803 , 2017
[DOI:10.1016/j.matpr.2017.07.006] [IF:1.21] [SJR:0.304]
Makarov Sergey V., Petrov Mihail I., Zywietz Urs, Milichko Valentin, Zuev Dmitry, Lopanitsyna Natalia, Kuksin Alexey, Mukhin Ivan, Zograf George, Ubyivovk Evgeniy, Smirnova Daria A., Starikov Sergey, Chichkov Boris N., Kivshar Yuri S.
Nano Letters, vol. 17(5), pp. 3047—3053 , 2017
[DOI:10.1021/acs.nanolett.7b00392] [IF:11.63] [SJR:5.786] [Q1]
Moiseev Eduard I., Kryzhanovskaya Natalia, Polubavkina Yulia S., Maximov Mikhail V., Kulagina Marina M., Zadiranov Yury M., Lipovskii,rey A., Mukhin Ivan S., Mozharov Alexey M., Komissarenko Filipp E., Sadrieva Zarina F., Krasnok Alexander E., Bogdanov,rey A., Lavrinenko,rei V., Zhukov Alexey E.
ACS Photonics, vol. 4(2), pp. 275—281 , 2017
[DOI:10.1021/acsphotonics.6b00552] [IF:7.29] [SJR:2.974] [Q1]
Lepeshov Sergey, Krasnok Alexander, Mukhin Ivan, Zuev Dmitry, Gudovskikh Alexander, Milichko Valentin, Belov Pavel, Miroshnichenko,rey
ACS Photonics, vol. 4(3), pp. 536—543 , 2017
[DOI:10.1021/acsphotonics.6b00727] [IF:7.29] [SJR:2.974] [Q1]
Milichko V.A., Zalogina A., Mingabudinova L R, Vinogradov A V, Ubyivovk E, Krasilin A A, Mukhin I, Zuev D A, Makarov S V, Pidko E A
AIP Conference Proceedings, vol. 1874(1), pp. 30025 , 2017
[DOI:10.1063/1.4998054] [IF:0.42] [SJR:0.19]
Sinev I., Bogdanov A., Komissarenko F., Petrov M., Frizyuk K., Makarov S., Mukhin I., Samusev A., Lavrinenko A., Iorsh I.
AIP Conference Proceedings, vol. 1874(1), pp. 30035 , 2017
[DOI:10.1063/1.4998064] [IF:0.42] [SJR:0.19]
Dmitriev P. A., Baranov D. G., Milichko V. A., Mukhin I. S., Li Q., Mondal S., Makarov S. V., Samusev A. K., Zograf G. P., Zuev D. A., Makarova E. K., Petrov M. I., Sinev I. S., Gorlach M. A., Frizyuk K. S., Belov P. A.
AIP Conference Proceedings, vol. 1874(1), pp. 40005 , 2017
[DOI:10.1063/1.4998078] [IF:0.42] [SJR:0.19]
Lukashenko S. Y., Zhukov M. V., Mukhin I. S., Sapozhnikov I. D., Golubok A. O.
AIP Conference Proceedings, vol. 1874(1), pp. 40025 , 2017
[DOI:10.1063/1.4998098] [IF:0.42] [SJR:0.19]
Garbaruk A. V., Gritskevich M. S., Kalmykov S. G., Mozharov A. M., Sasin M. E.
Journal of Physics D: Applied Physics, vol. 50(2), pp. 25201 , 2017
[DOI:10.1088/1361-6463/50/2/025201] [IF:3.33] [SJR:0.899] [Q1]
Zhukov M. V., Mukhin I. S., Golubok A. O.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 816(1), pp. 12037 , 2017
[DOI:10.1088/1742-6596/816/1/012037] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Toropov A. A., Rakhlin M. V., Belyaev K. G., Sorokin S. V., Klimko G. V., Gronin S. V., Sedova I. V., Mukhin I. S., Shubina T. V., Ivanov S. V.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 917(2), , 2017
[DOI:10.1088/1742-6596/917/2/022001] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Kudryashov D., Monastyrenko A., Mozharov A., Bukatin A., Nikitina E., Pirogov E., Gudovskikh A.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 917(3), , 2017
[DOI:10.1088/1742-6596/917/3/032020] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Semenova A. A., Lashkova N. A., Maximov A. I., Moshnikov V. A., Kudryashov D. A., Mozharov A. M., Verbitsky V. N., Somov P. A.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 917(3), pp. 32022 , 2017
[DOI:10.1088/1742-6596/917/3/032022] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Fedorov V. V., Bolshakov A. D., Mozharov A. M., Sapunov G. A., Shtrom I. V., Kirilenko D. A., Sitnikova A. A., Mukhin I. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 917(3), , 2017
[DOI:10.1088/1742-6596/917/3/032040] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Vasiliev A. A., Mozharov A. M., Komissarenko F. E., Cirlin G. E., Bouravlev D. A., Mukhin I. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 917(3), pp. 32042 , 2017
[DOI:10.1088/1742-6596/917/3/032042] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Moiseev E. I., Kryzhanovskaya N. V., Maximov M. V., Mozharov A. M., Gudovskikh A. S., Polushkin A. S., Mukhin I. S., Guseva Yu A., Kulagina M. M., Troshkov S. I., Niemi T., Isoaho R., Guina M., Zhukov A. E.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 917(5), pp. 52002 , 2017
[DOI:10.1088/1742-6596/917/5/052002] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Uvarov A. V., Gudovskikh A. S., Kudryashov D. A.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 917(5), , 2017
[DOI:10.1088/1742-6596/917/5/052004] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Sosnin D., Kudryashov D., Mozharov A.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 917(5), , 2017
[DOI:10.1088/1742-6596/917/5/052025] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Baranov A. I., Gudovskikh A. S., Darga A., Le Gall S., Kleider J. P.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 917(5), , 2017
[DOI:10.1088/1742-6596/917/5/052027] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Morozov I. A., Gudovskikh A. S., Kudryashov D. A., Kotlyar K. P.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 917(5), , 2017
[DOI:10.1088/1742-6596/917/5/052030] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Payusov A., Serin A., Mukhin I., Shernyakov Y., Zadiranov Y., Maximov M., Gordeev N.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 917(5), , 2017
[DOI:10.1088/1742-6596/917/5/052035] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Rakhlin M. V., Belyaev K. G., Klimko G. V., Mukhin I. S., Ivanov S. V., Toropov A. A.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 917(6), , 2017
[DOI:10.1088/1742-6596/917/6/062023] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Belyaev K. G., Rakhlin M. V., Sorokin S. V., Klimko G. V., Gronin S. V., Sedova I. V., Mukhin I. S., Ivanov S. V., Toropov A. A.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 917(6), , 2017
[DOI:10.1088/1742-6596/917/6/062033] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Dvoretckaia L. N., Mozharov A. M., Mukhin I. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 917(6), pp. 62062 , 2017
[DOI:10.1088/1742-6596/917/6/062062] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Mozharov A. M., Komissarenko F. E., Bolshakov A. D., Fedorov V. V., Sapunov G. A., Cirlin G. E., Mukhin I. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 917(8), pp. 82017 , 2017
[DOI:10.1088/1742-6596/917/8/082017] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Alekseev P. A., Sharov V. A., Mikhaylov A. O., Dunaevskii M. S., Baranov A.
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 256(1), pp. 12002 , 2017
[DOI:10.1088/1757-899X/256/1/012002] [IF:0.54] [SJR:0.198]
Bolshakov A.D., Mozharov Alexey, Mukhin Ivan, Sapunov G A, Fedorov V V, Dvoretckaia L N
Materials Research Express, vol. 4(12), pp. 125027 , 2017
[DOI:10.1088/2053-1591/aa9e9d] [IF:1.91] [SJR:0.365] [Q2]
Suturin S. M., Fedorov V. V., Korovin A. M., Sokolov N. S., Nashchekin A. V., Tabuchi M.
Journal of Applied Crystallography, vol. 50(3), pp. 830—839 , 2017
[DOI:10.1107/S160057671700512X] [IF:2.89] [SJR:1.525] [Q1]
Lepeshov Sergey I., Zuev Dmitry A., Milichko Valentin A., Belov Pavel A., Krasnok Alexander E., Mukhin Ivan S., Gudovskikh Alexander S., Miroshnichenko,rey E.
Proceedings of the International Conference Days on Diffraction 2017, DD 2017, vol. 2017-December, pp. 210—213 , 2017
[DOI:10.1109/DD.2017.8168025]
Zuev D. A., Baranov D. G., Zograf G. P., Makarov S. V., Volodina K. V., Krasilin A. A., Mukhin I. S., Dmitriev P. A., Vinogradov V. V., Milichko V. A., Pidko E. A.
Progress in Electromagnetics Research Symposium pp. 1491—1493 , 2017
[DOI:10.1109/PIERS.2017.8261982] [IF:0.39] [SJR:0.157]
Yermakov O. Y., Mukhin I. S., Samusev A. K., Bogdanov A. A., Iorsh I. V.
Progress in Electromagnetics Research Symposium pp. 1524—1528 , 2017
[DOI:10.1109/PIERS.2017.8261988] [IF:0.39] [SJR:0.157]
Bogdanov A. A., Moiseev E. I., Kryzhanovskaya N., Polubavkina Yu S., Maximov M. V., Kulagina M. M., Zadiranov Yu M., Lipovskii A. A., Mukhin I. S., Mozharov A. M., Komissarenko F. E., Sadrieva Z. F., Krasnok A. E., Lavrinenko A. V., Zhukov A. E.
Progress in Electromagnetics Research Symposium pp. 3842—3846 , 2017
[DOI:10.1109/PIERS.2017.8262429] [IF:0.39] [SJR:0.157]
Uskov A. V., Khurgin J. B., Smetanin I. V., Protsenko I. E., Mukhin I. S., Goludok A. O., Buret M., Bouhelier A.
Progress in Electromagnetics Research Symposium pp. 3847—3853 , 2017
[DOI:10.1109/PIERS.2017.8262430] [IF:0.39] [SJR:0.157]
Baranov A. I., Gudovskikh A. S., Kudryashov D. A., Mozharov A. M., Zelentsov K. S., Kleider J. P.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 917(5), pp. 524—528 , 2017
[DOI:10.1134/S1063782615040053] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Kudryashov D. A., Gudovskikh A. S., Babichev A. V., Filimonov V., Mozharov A. M., Agekyan V. F., Borisov E. V., Serov A. Yu, Filosofov N. G.
Semiconductors, vol. 51(1), pp. 110—114 , 2017
[DOI:10.1134/S1063782617010110] [IF:0.76] [SJR:0.298] [Q3]
Musalinov S. B., Anzulevich A. P., Bychkov I. V., Gudovskikh A. S., Shvarts M. Z.
Semiconductors, vol. 51(1), pp. 88—92 , 2017
[DOI:10.1134/S1063782617010146] [IF:0.76] [SJR:0.298] [Q3]
Komissarenko F. E., Zhukov M. V., Mukhin I. S., Golubok A. O., Sidorov A. I.
Technical Physics, vol. 62(2), pp. 334—337 , 2017
[DOI:10.1134/S1063784217020141] [IF:0.77] [SJR:0.376] [Q3]
Belik V. P., Kalmykov S. G., Mozharov A. M., Petrenko M. V., Sasin M. E.
Technical Physics Letters, vol. 43(11), pp. 1001—1004 , 2017
[DOI:10.1134/S1063785017110177] [IF:1.01] [SJR:0.446] [Q2]
Samusev Anton, Mukhin Ivan, Malureanu Radu, Takayama Osamu, Permyakov Dmitry V., Sinev Ivan S., Baranov Dmitry, Yermakov Oleh, Iorsh Ivan V., Bogdanov,rey A., Lavrinenko,rei V.
Optics Express, vol. 25(26), pp. 32631 , 2017
[DOI:10.1364/oe.25.032631] [IF:4.17] [SJR:1.533] [Q1]
Samusev Anton, Mukhin Ivan, Malureanu Radu, Takayama Osamu, Permyakov Dmitry V., Sinev Ivan S., Baranov Dmitry, Yermakov Oleh, Iorsh Ivan V., Bogdanov,rey A., Lavrinenko,rei V.
arXiv, 2017
Toropov A.A., Rakhlin M.V., Belyaev K G, Sorokin S V, Klimko G V, Ivanov S V, Gronin, I V Sedova, Shubina T V, V S, Mukhin Ivan, Egorov, Evstrapov A A, Karachinsky L Y, Babichev A V, Gladyshev A G, Denisov D V, Filimonov A V, Novikov
None, 2017
Sinev I, Komissarenko F, Bogdanov A, Petrov M, Frizyuk K, Makarov S, Mukhin I, Samusev A, Lavrinenko A, Miroshnichenko A, Iorsh I
None, vol. 11, , 2017
Baranov A., Gudovskikh A.S., Morozov I A, Mozharov A, Nikitina E V, Zelentsov K S, Darga A, Gall S L, Kleider J P
None, 2017
Chelibanov V.P., Polubotko A.M., Gudovskikh, Morozov Ivan, Kudryashov Dmitry, Nikitina, Sivakov V, Mailian, Panosyan, Yengibaryan, Mailian, Nikolskaya, Yabbarov, Zamulaeva, Zhunina, Tereshenko, Mollaev, Faustova, Severin, Drozdov, Vinogradov V, Suvorov, Balandin, Shabu
Synthesis, vol. 6930, pp. 6937 , 2017