Лаборатория возобновляемых источников энергии

Публикации лаборатории

Последнее обновление: 08.11.2022
Всего публикаций: 74

#2020

Furasova Aleksandra, Voroshilov Pavel, Lamanna Enrico, Mozharov Alexey, Tsypkin Anton, Mukhin Ivan, Barettin Daniele, Ladutenko Konstantin, Zakhidov Anvar, Di Carlo Aldo, Makarov Sergey
Energy Technology, vol. 8(4), pp. 1900877 , 2020
[DOI:10.1002/ente.201900877] [IF:3.33] [SJR:0.91] [Q1]
Mitin Dmitry M., Bolshakov Alexey D., Neplokh Vladimir, Mozharov Alexey M., Raudik Sergei A., Fedorov Vladimir V., Shugurov Konstantin Yu, Mikhailovskii Vladimir Yu, Rajanna Pramod M., Fedorov Fedor S., Nasibulin Albert G., Mukhin Ivan S.
Energy Science and Engineering, vol. 8(8), pp. 2938—2945 , 2020
[DOI:10.1002/ese3.713] [IF:4.07] [SJR:0.638] [Q2]
Baryshnikova Kseniia, Gets Dmitry, Liashenko Tatiana, Pushkarev Anatoly, Mukhin Ivan, Kivshar Yuri, Makarov Sergey
arXiv pp. 2000338 , 2020
[DOI:10.1002/lpor.202000338]
Baryshnikova K., Gets D., Liashenko T, Pushkarev A, Mukhin I, Kivshar Y, Makarov S
Laser and Photonics Reviews, vol. 14(12), pp. 2070065 , 2020
[DOI:10.1002/lpor.202070065] [IF:13.77] [SJR:3.778] [Q1]
Gudovskikh Alexander S., Uvarov Alexander V., Morozov Ivan A., Bukatin Anton S., Baranov Artem I., Kudryashov Dmitry A., Kalyuzhnyy Nikolay A., Mintairov Sergey A., Zubkov Vasily I., Yakovlev George E., Kleider Jean Paul
Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science, vol. 217(4), pp. 1900532 , 2020
[DOI:10.1002/pssa.201900532] [IF:1.97] [SJR:0.532] [Q2]
Kudryashov Dmitry A., Gudovskikh Alexander S., Baranov Artem I., Morozov Ivan A., Monastyrenko Anatoly O.
Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science, vol. 217(4), pp. 1900534 , 2020
[DOI:10.1002/pssa.201900534] [IF:1.97] [SJR:0.532] [Q2]
Morozov Ivan, Gudovskikh Alexander, Uvarov Alexander, Baranov Artem, Sivakov Vladimir, Kudryashov Dmitri
Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science, vol. 217(4), pp. 1900535 , 2020
[DOI:10.1002/pssa.201900535] [IF:1.97] [SJR:0.532] [Q2]
Lebedev Denis V., Mozharov Alexey M., Bolshakov Alexey D., Shkoldin Vitaliy A., Permyakov Dmitry V., Golubok Alexander O., Samusev Anton K., Mukhin Ivan S.
Physica Status Solidi — Rapid Research Letters, vol. 14(3), pp. 1900607 , 2020
[DOI:10.1002/pssr.201900607] [IF:2.64] [SJR:0.786] [Q1]
Gabdullin Pavel, Zhurkin Alexey, Osipov Vasiliy, Besedina Nadezhda, Kvashenkina Olga, Arkhipov Alexander
Diamond and Related Materials, vol. 105, pp. 107805 , 2020
[DOI:10.1016/j.diamond.2020.107805] [IF:3.4] [SJR:0.651] [Q1]
Dvoretckaia Liliia, Ladutenko Konstantin, Mozharov Alexey, Zograf George, Bogdanov,rey, Mukhin Ivan
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, vol. 244, pp. 106825 , 2020
[DOI:10.1016/j.jqsrt.2019.106825] [IF:2.78] [SJR:0.81] [Q1]
Gudovskikh A. S., Uvarov A. V., Morozov I. A., Baranov A. I., Kudryashov D. A., Zelentsov K. S.
Materials Today: Proceedings, vol. 21, pp. 47—52 , 2020
[DOI:10.1016/j.matpr.2019.07.655] [IF:1.24] [SJR:0.341] [-]
Lazarenko Alexandra A., Nikitina Ekaterina V., Gudovskikh Alexander S., Baranov Artem I., Sobolev Maxim S., Pirogov Evgeny V., Egorov Anton Yu
Optics and Laser Technology, vol. 129, pp. 106308 , 2020
[DOI:10.1016/j.optlastec.2020.106308] [IF:4.14] [SJR:0.799] [Q1]
Dvoretckaia Liliia N., Bolshakov Alexey D., Mozharov Alexey M., Sobolev Maxim S., Kirilenko Demid A., Baranov Artem I., Mikhailovskii Vladimir Yu, Neplokh Vladimir V., Morozov Ivan A., Fedorov Vladimir V., Mukhin Ivan S.
Solar Energy Materials and Solar Cells, vol. 206, pp. 110282 , 2020
[DOI:10.1016/j.solmat.2019.110282] [IF:7.24] [SJR:1.839] [Q1]
Sharov Vladislav A., Bolshakov Alexey D., Fedorov Vladimir V., Bruyere Stephanie, Cirlin George E., Alekseev Prokhor A., Mukhin Ivan S.
Journal of Physical Chemistry C, vol. 124(25), pp. 14054—14060 , 2020
[DOI:10.1021/acs.jpcc.0c04300] [IF:4] [SJR:1.401] [Q1]
Mitin Dmitry, Berdnikov Yury, Vorobyev Alexandr, Mozharov Alexey, Raudik Sergei, Koval Olga, Neplokh Vladimir, Moiseev Eduard, Ilatovskii Daniil, Nasibulin Albert G., Mukhin Ivan
ACS Applied Materials & Interfaces, 2020
[DOI:10.1021/acsami.0c14783]
Jeong Junseok, Jin Dae Kwon, Cha Janghwan, Kang Bong Kyun, Wang Qingxiao, Choi Joonghoon, Lee Sang Wook, Mikhailovskii Vladimir Yu, Neplokh Vladimir, Amador-Mendez Nu\~no, Tchernycheva Maria, Yang Woo Seok, Yoo Jinkyoung, Kim Moon J., Hong Suklyun, Hong Young Joon
ACS Applied Nano Materials, vol. 3(9), pp. 8920—8930 , 2020
[DOI:10.1021/acsanm.0c01656] [IF:4.86] [SJR:1.227] [Q1]
Trofimov Pavel, Pushkarev Anatoly P., Sinev Ivan S., Fedorov Vladimir V., Bruy\`ere Stephanie, Bolshakov Alexey, Mukhin Ivan S., Makarov Sergey V.
ACS Nano, vol. 14(7), pp. 8126—8134 , 2020
[DOI:10.1021/acsnano.0c01104] [IF:14.79] [SJR:5.554] [Q1]
Fedorov Vladimir V., Bolshakov Alexey, Sergaeva Olga, Neplokh Vladimir, Markina Daria, Bruyere Stephanie, Saerens Gregoire, Petrov Mihail I., Grange Rachel, Timofeeva Maria, Makarov Sergey V., Mukhin Ivan S.
ACS Nano, vol. 14(8), pp. 10624—10632 , 2020
[DOI:10.1021/acsnano.0c04872] [IF:14.79] [SJR:5.554] [Q1]
Kravtsov Vasily, Khestanova Ekaterina, Benimetskiy Fedor A., Ivanova Tatiana, Samusev Anton K., Sinev Ivan S., Pidgayko Dmitry, Mozharov Alexey M., Mukhin Ivan S., Lozhkin Maksim S., Kapitonov Yuri V., Brichkin,rey S., Kulakovskii Vladimir D., Shelykh Ivan A., Tartakovskii Alexander I., Walker Paul M., Skolnick Maurice S., Krizhanovskii Dmitry N., Iorsh Ivan V.
Light: Science and Applications, vol. 9(1), pp. 1—8 , 2020
[DOI:10.1038/s41377-020-0286-z] [IF:18.49] [SJR:6.104] [Q1]
Rabchinskii Maxim K, Ryzhkov Sergei A, Kirilenko Demid A, Ulin Nikolay V, Baidakova Marina V, Shnitov Vladimir V, Pavlov Sergei I, Chumakov Ratibor G, Stolyarova Dina Yu., Besedina Nadezhda A, Shvidchenko Aleksandr V, Potorochin Dmitrii V, Roth Friedrich, Smirnov Dmitry A, Gudkov Maksim V, Brzhezinskaya Maria, Lebedev Oleg I, Melnikov Valery P, Brunkov Pavel N
Scientific Reports, vol. 10(1), pp. 6902 , 2020
[DOI:10.1038/s41598-020-63935-3] [IF:4.13] [SJR:1.24] [Q1]
Baranov Artem I., Gudovskikh Alexander S., Egorov Anton Yu, Kudryashov Dmitry A., Le Gall Sylvain, Kleider Jean Paul
Journal of Applied Physics, vol. 128(2), pp. 23105 , 2020
[DOI:10.1063/1.5134681] [IF:2.75] [SJR:0.699] [Q2]
Lutsev L. V., Dubovoy V. A., Stognij A. I., Novitskii N. N., Mozharov A. M., Mukhin I. S., Ketsko V. A.
Journal of Applied Physics, vol. 127(18), pp. 183903 , 2020
[DOI:10.1063/5.0007338] [IF:2.75] [SJR:0.699] [Q2]
Vlasov A. S., Ankudinov A. V., Kalyuzhnyy N. A., Lebedev D. V., Mintairov S. A., Salii R. A., Mukhin I. S., Mozharov A. M., Mintairov A. M.
AIP Conference Proceedings, vol. 2300(1), pp. 20130 , 2020
[DOI:10.1063/5.0031895] [IF:0.4] [SJR:0.177] [-]
Mitin D M, Vorobyev A A, Mozharov A M, Raudik S A, Nasibulin A G, Mukhin I. S.
AIP Conference Proceedings, vol. 020088(December), pp. 020088 , 2020
[DOI:10.1063/5.0031928] [IF:0.4] [SJR:0.177] [-]
Komissarenko Filipp, Petrov Mikhail, Mukhin Ivan
AIP Conference Proceedings, vol. 2300(1), pp. 20061 , 2020
[DOI:10.1063/5.0031985] [IF:0.4] [SJR:0.177] [-]
Lebedev Denis, Shkoldin Vitaly, Mozharov Alexey, Golubok Alexander, Permyakov Dmitry, Samusev Anton, Mukhin Ivan
AIP Conference Proceedings, vol. 2300(1), pp. 20080 , 2020
[DOI:10.1063/5.0032068] [IF:0.4] [SJR:0.177] [-]
Benimetskiy F. A., Sharov V. A., Alekseev P. A., Kravtsov V., Park K. D., Samusev A. K., Iorsh I. V.
AIP Conference Proceedings, vol. 2300(1), pp. 20008 , 2020
[DOI:10.1063/5.0032285] [IF:0.4] [SJR:0.177] [-]
Uvarov A. V., Gudovskikh A. S., Nevedomskiy V. N., Baranov A. I., Kudryashov D. A., Morozov I. A., Kleider J. P.
Journal of Physics D: Applied Physics, vol. 53(34), , 2020
[DOI:10.1088/1361-6463/ab8bfd]
Shugurov K. Yu, Mozharov A. M., Bolshakov A. D., Fedorov V. V., Sapunov G. A., Shtrom I. V., Uvarov A. V., Kudryashov D. A., Baranov A. I., Yu Mikhailovskii V., Neplokh V. V., Tchernycheva M., Cirlin G. E., Mukhin I. S.
Nanotechnology, vol. 31(24), pp. 244003 , 2020
[DOI:10.1088/1361-6528/ab76f2] [IF:3.73] [SJR:0.926] [Q1]
Kochetkov F. M., Neplokh V., Fedorov V. V., Bolshakov A. D., Sharov V. A., Eliseev I. E., Tchernycheva M., Cirlin G. E., Nasibulin A. G., Islamova R. M., Mukhin I. S.
Nanotechnology, vol. 31(46), pp. 46LT01 , 2020
[DOI:10.1088/1361-6528/abae98] [IF:3.73] [SJR:0.926] [Q1]
ZHANG Hezhi, Piazza Valerio, Neplokh Vladimir, Guan Nan, Bayle Fabien, Collin Stephane, ludovic Largeau, Babichev,rey, Julien Francois H, Tchernycheva Maria
Nanotechnology, 2020
[DOI:10.1088/1361-6528/abc70e] [IF:3.73] [SJR:0.926] [Q1]
Benimetskiy F. A., Kravtsov V., Khestanova E., Mukhin I. S., Sinev I. S., Samusev A. K., Shelykh I. A., Krizhanovskii D. N., Skolnick M. S., Iorsh I. V.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1461(1), , 2020
[DOI:10.1088/1742-6596/1461/1/012012] [IF:0.55] [SJR:0.21] [Q4]
Fedorov V. V., Bolshakov A. D., Koval O. Yu, Sapunov G. A., Sobolev M. S., Pirogov E. V., Kirilenko D. A., Mozharov A. M., Mukhin I. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1461(1), pp. 12039 , 2020
[DOI:10.1088/1742-6596/1461/1/012039] [IF:0.55] [SJR:0.21] [Q4]
Kislov D. A., Mukhin I. S., Golubok A. O., Lukashenko S. Yu, Shalin A. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1461(1), pp. 12065 , 2020
[DOI:10.1088/1742-6596/1461/1/012065] [IF:0.55] [SJR:0.21] [Q4]
Baranov A. I., Uvarov A. V., Kudryashov D. A., Morozov I. A., Gudovskikh A. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1482(1), pp. 12017 , 2020
[DOI:10.1088/1742-6596/1482/1/012017] [IF:0.55] [SJR:0.21] [Q4]
Koval O. Yu, Sapunov G. A., Fedorov V. V.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1482(1), pp. 12026 , 2020
[DOI:10.1088/1742-6596/1482/1/012026] [IF:0.55] [SJR:0.21] [Q4]
Mitin D. M., Mozharov A. M., Raudik S. A., Fedorov V. V., Neplokh V. V., Rajanna P. M., Nasibulin A. G., Mukhin I. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1482(1), pp. 12035 , 2020
[DOI:10.1088/1742-6596/1482/1/012035] [IF:0.55] [SJR:0.21] [Q4]
Shugurov K., Mozharov A. M., Bolshakov A. D., Fedorov V. V., Uvarov A. V., Kudryashov D. A., Yu Mikhailovskii V., Cirlin G. E., Mukhin I. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1537(1), pp. 12012 , 2020
[DOI:10.1088/1742-6596/1537/1/012012] [IF:0.55] [SJR:0.21] [Q4]
Khattab Y., Alexandrov S.E., Mukhin Ivan
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1695(1), pp. 12029 , 2020
[DOI:10.1088/1742-6596/1695/1/012029] [IF:0.55] [SJR:0.21] [Q4]
Gridchin V.O., Kotlyar K.P., Reznik, Cirlin, Borodin B R, Kudryashov D A, Alekseev P A
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1695(1), pp. 12030 , 2020
[DOI:10.1088/1742-6596/1695/1/012030] [IF:0.55] [SJR:0.21] [Q4]
Filatov N A, Bukatin A S
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1695, pp. 012053 , 2020
[DOI:10.1088/1742-6596/1695/1/012053] [IF:0.55] [SJR:0.21] [Q4]
Maksimova A A, Baranov I A, Kudryashov A D, Gudovskikh A S
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1695, pp. 012073 , 2020
[DOI:10.1088/1742-6596/1695/1/012073] [IF:0.55] [SJR:0.21] [Q4]
Anokhina E.V., Uvarov A.V., Gudovskikh A S
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1695(1), pp. 12080 , 2020
[DOI:10.1088/1742-6596/1695/1/012080] [IF:0.55] [SJR:0.21] [Q4]
Kudryashov D A, Maksimova A A, Baranov A I, Uvarov A V, Morozov I A, Gudovskikh A S
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1695, pp. 012084 , 2020
[DOI:10.1088/1742-6596/1695/1/012084] [IF:0.55] [SJR:0.21] [Q4]
Vyacheslavova E.A., Morozov I.A., Gudovskikh A S, Uvarov A V, Baranov A I, Kudryashov D A
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1695(1), pp. 12085 , 2020
[DOI:10.1088/1742-6596/1695/1/012085] [IF:0.55] [SJR:0.21] [Q4]
Baranov A. I., Kudryashov, D A, Dvoretckaia, L N, Morozov, I A, Uvarov, A V, Vyacheslavova, E A, Shugurov, K Yu, Gudovskikh, A S
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1695, pp. 12089 , 2020
[DOI:10.1088/1742-6596/1695/1/012089] [IF:0.55] [SJR:0.21] [Q4]
Sharov V.A., Bolshakov A.D., Fedorov V V, Mukhin I S
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1695(1), pp. 12102 , 2020
[DOI:10.1088/1742-6596/1695/1/012102] [IF:0.55] [SJR:0.21] [Q4]
Shugurov K.Y., Mozharov A.M., Mukhin I S
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1695(1), pp. 12172 , 2020
[DOI:10.1088/1742-6596/1695/1/012172] [IF:0.55] [SJR:0.21] [Q4]
Baranov A.I., Morozov I.A., Uvarov A V, Kudryashov D A, Gudovskikh A S
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1695(1), pp. 12203 , 2020
[DOI:10.1088/1742-6596/1695/1/012203] [IF:0.55] [SJR:0.21] [Q4]
Baranov A. I., Kudryashov D. A., Morozov I. A., Uvarov A. V., Shugurov K. Yu, Gudovskikh A. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1697(1), pp. 12089 , 2020
[DOI:10.1088/1742-6596/1697/1/012060] [IF:0.55] [SJR:0.21] [Q4]
Mitin D. M., Vorobyev A. A., Raudik S. A., Mozharov A. M., Nasibulin A. G., Mukhin I. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1697(1), pp. 12123 , 2020
[DOI:10.1088/1742-6596/1697/1/012123] [IF:0.55] [SJR:0.21] [Q4]
Sapunov G. A., Koval O. Yu, Fedorov V. V., Bolshakov A. D.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1697(1), pp. 12127 , 2020
[DOI:10.1088/1742-6596/1697/1/012127] [IF:0.55] [SJR:0.21] [Q4]
Koval O. Yu, Fedorov V. V., Bolshakov A. D., Neplokh V. V., Strom I. V., Serov A. Yu, Mukhin I. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1697(1), pp. 12157 , 2020
[DOI:10.1088/1742-6596/1697/1/012157] [IF:0.55] [SJR:0.21] [Q4]
Maksimova A.A., Baranov A. I., Kudryashov D. A., Gudovskikh A. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1697(1), pp. 12169 , 2020
[DOI:10.1088/1742-6596/1697/1/012169] [IF:0.55] [SJR:0.21] [Q4]
Vyacheslavova E. A., Morozov I. A., Kudryashov D. A., Gudovskikh A. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1697(1), pp. 12188 , 2020
[DOI:10.1088/1742-6596/1697/1/012188] [IF:0.55] [SJR:0.21] [Q4]
Morozov I. A., Vyacheslavova K. A., Gudovskikh A. S., Uvarov A. V., Baranov A. I., Kudryashov D. A.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1697(1), pp. 12192 , 2020
[DOI:10.1088/1742-6596/1697/1/012192] [IF:0.55] [SJR:0.21] [Q4]
Tugova E A, Karpov O N, Yastrebov S G, Besedina N A
Nano Express, vol. 1(1), pp. 010064 , 2020
[DOI:10.1088/2632-959X/ab9bf3]
Koniakhin S V, Rabchinskii M K, Besedina N A, Sharonova L V, Shvidchenko A V, Eidelman E D
Physical Review Research, vol. 2(1), pp. 13316 , 2020
[DOI:10.1103/PhysRevResearch.2.013316]
Illarionov Yu Yu, Banshchikov A. G., Knobloch T., Polyushkin D. K., Wachter S., Fedorov V. V., Suturin S. M., Stoger-Pollach M., Mueller T., Vexler M. I., Sokolov N. S., Grasser T.
Device Research Conference — Conference Digest, DRC, vol. 2020-June, pp. 1—2 , 2020
[DOI:10.1109/DRC50226.2020.9135160] [IF:0.42] [SJR:0.222] [-]
Kryzhanovskaya Natalia V., Bukatin Anton, Korenev Anton, Fetisova Marina, Filatov Nikita, Maximov Mikhail, Reduto Igor, Raskhodchikov Alexander, Lipovskiy,rey, Zhukov Alexey
Biophotonics in Point-of-Care pp. 29 , 2020
[DOI:10.1117/12.2555037]
Baryshnikova Kseniia, Gets Dmitry, Liashenko1 Tatiana, Pushkarev Anatoly, Mukhin Ivan, Kivshar Yuri, Makarov Sergey
None, vol. 11460, pp. 95 , 2020
[DOI:10.1117/12.2568566]
Babichev A. V., Kadinskaya S. A., Shubina K. Yu, Vasiliev A. A., Blokhin A. A., Moiseev E. I., Blokhin S. A., Mukhin I. S., Eliseyev I. A., Davydov V. Yu, Brunkov P. N., Kryzhanovskaya N. V., Egorov A. Yu
Semiconductors, vol. 54(9), pp. 991—998 , 2020
[DOI:10.1134/S1063782620090031] [IF:0.79] [SJR:0.287] [Q3]
Skverchinskaya E. A., Tapinova O. D., Filatov N. A., Besedina N. A., Mindukshev I. V., Bukatin A. S.
Technical Physics, vol. 65(9), pp. 1491—1496 , 2020
[DOI:10.1134/S1063784220090236] [IF:0.78] [SJR:0.297] [Q3]
Gushchina E. V., Borodin B. R., Sharov V. A., Osipov V. V., Pavlov S. I., Yagovkina M. A., Dunaevskii M. S.
Technical Physics, vol. 65(12), pp. 2066—2071 , 2020
[DOI:10.1134/S1063784220120105] [IF:0.78] [SJR:0.297] [Q3]
Zhukov A. E., Moiseev E. I., Nadtochii A. M., Dragunova A. S., Kryzhanovskaya N. V., Kulagina M. M., Mozharov A. M., Kadinskaya S. A., Simchuk O. I., Zubov F. I., Maximov M. V.
Technical Physics Letters, vol. 46(8), pp. 783—786 , 2020
[DOI:10.1134/S1063785020080295] [IF:0.87] [SJR:0.338] [Q3]
Kudryashov D. A., Gudovskikh A. S., Maksimova A. A.
Technical Physics Letters, vol. 46(12), pp. 1245—1248 , 2020
[DOI:10.1134/S1063785020120202] [IF:0.87] [SJR:0.338] [Q3]
Sibirev N.V., Fedorov V., Shtrom I V, Bolshakov A D, Berdnikov Y
Materials Physics & Mechanics, vol. 44(3), , 2020
[DOI:10.18720/MPM.4432020_4 ]
Кудряшов Д.А., Гудовских А.С., Максимова А.А., Баранов А.И., Уваров А.В., Морозов И.А.
Письма в журнал технической физики, vol. 46(24), pp. 37 , 2020
[DOI:10.21883/PJTF.2020.24.50427.18478] [IF:0.82] [SJR:0.306] [Q3]
Puchkin V. N., Ryzhkin A. A., Kornienko V. G., Turkin I. A., Gontarskii V. V., Dovgalev A. Yu, Atamanyuk A. A., Bichurin A. V., Konoval’chuk A. S., Uvarov A. V.
Russian Engineering Research, vol. 40(5), pp. 446—451 , 2020
[DOI:10.3103/S1068798X20050172] [IF:1.23] [SJR:0.29] [Q3]
Bairamukov Viktor, Bukatin Anton, Landa Sergey, Burdakov Vladimir, Shtam Tatiana, Chelnokova Irina, Fedorova Natalia, Filatov Michael, Starodubtseva Maria
Biology, vol. 10(1), pp. 4 , 2020
[DOI:10.3390/biology10010004] [IF:5.01] [SJR:1.731] [Q1]
Zhukov Alexey E., Kryzhanovskaya Natalia V., Moiseev Eduard I., Dragunova Anna S., Tang Mingchu, Chen Siming, Liu Huiyun, Kulagina Marina M., Kadinskaya Svetlana A., Zubov Fedor I., Mozharov Alexey M., Maximov Mikhail V.
Materials, vol. 13(10), pp. 2315 , 2020
[DOI:10.3390/ma13102315] [IF:3.6] [SJR:0.682] [Q2]
Alekseev Prokhor A., Sharov Vladislav A., Borodin Bogdan R., Dunaevskiy Mikhail S., Reznik Rodion R., Cirlin George E.
Micromachines, vol. 11(6), pp. 1—13 , 2020
[DOI:10.3390/mi11060581] [IF:2.94] [SJR:0.575] [Q2]
Komissarenko Filipp, Zograf George, Makarov Sergey, Petrov Mikhail, Mukhin Ivan
Nanomaterials, vol. 10(7), pp. 1—9 , 2020
[DOI:10.3390/nano10071306] [IF:4.92] [SJR:0.919] [Q1]
Koval Olga Yu, Fedorov Vladimir V., Bolshakov Alexey D., Fedina Sergey V., Kochetkov Fedor M., Neplokh Vladimir, Sapunov Georgiy A., Dvoretckaia Liliia N., Kirilenko Demid A., Shtrom Igor V., Islamova Regina M., Cirlin George E., Tchernycheva Maria, Serov Alexey Yu, Mukhin Ivan S.
Nanomaterials, vol. 10(11), pp. 1—15 , 2020
[DOI:10.3390/nano10112110] [IF:4.92] [SJR:0.919] [Q1]