Лаборатория возобновляемых источников энергии

Букатин Антон Сергеевич

Научный сотрудник

📧 antbuk.fiztek@gmail.com

CV


Comming soon…

Публикации

Последнее обновление: 25.07.2021
Всего публикаций: 25

#2021

Belousov K. I., Filatov N. A., Kukhtevich I. V., Kantsler V., Evstrapov A. A., Bukatin A. S.
Scientific Reports, vol. 11(1), pp. 8797 , 2021
[DOI:10.1038/s41598-021-88174-y] [IF:4.15] [SJR:1.341] [Q1]
Filatov Nikita A., Evstrapov Anatoly A., Bukatin Anton S.
Micromachines, vol. 12(6), pp. 662 , 2021
[DOI:10.3390/mi12060662] [IF:2.74] [SJR:0.531] [Q2]
Lebedev Denis, Malyshev Grigory, Ryzhkov Ilya, Mozharov Alexey, Shugurov Konstantin, Sharov Vladislav, Panov Maxim, Tumkin Ilya, Afonicheva Polina, Evstrapov Anatoly, Bukatin Anton, Mukhin Ivan
Microfluidics and Nanofluidics, vol. 25(6), pp. 51 , 2021
[DOI:10.1007/s10404-021-02450-x] [IF:2.59] [SJR:0.528] [Q2]

#2020

Gudovskikh Alexander S., Uvarov Alexander V., Morozov Ivan A., Bukatin Anton S., Baranov Artem I., Kudryashov Dmitry A., Kalyuzhnyy Nikolay A., Mintairov Sergey A., Zubkov Vasily I., Yakovlev George E., Kleider Jean Paul
Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science, vol. 217(4), pp. 1900532 , 2020
[DOI:10.1002/pssa.201900532] [IF:1.86] [SJR:0.527] [Q2]
Filatov N A, Bukatin A S
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1695, pp. 012053 , 2020
[DOI:10.1088/1742-6596/1695/1/012053] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Kryzhanovskaya Natalia V., Bukatin Anton, Korenev Anton, Fetisova Marina, Filatov Nikita, Maximov Mikhail, Reduto Igor, Raskhodchikov Alexander, Lipovskiy,rey, Zhukov Alexey
Biophotonics in Point-of-Care pp. 29 , 2020
[DOI:10.1117/12.2555037]
Skverchinskaya E. A., Tapinova O. D., Filatov N. A., Besedina N. A., Mindukshev I. V., Bukatin A. S.
Technical Physics, vol. 65(9), pp. 1491—1496 , 2020
[DOI:10.1134/S1063784220090236] [IF:0.77] [SJR:0.376] [Q3]

#2019

Lebedev D. V., Mozharov A. M., Komissarenko F. E., Shkoldin V. A., Golubok A. O., Bukatin A. S., Evstrapov A. A., Muhin I. S.
Nauchnoe Priborostroenie, vol. 29(4), pp. 57—61 , 2019
[DOI:10.18358/np-29-4-i5761]
Fetisova M V, Kornev A A, Bukatin A S, Filatov N A, Kryzhanovskaya N V, Reduto I V, Moiseev E I, Maximov M V, Zhukov A E
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1410, pp. 012178 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1410/1/012178] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]

#2018

Gudovskikh Alexander S., Morozov Ivan A., Uvarov Alexander V., Kudryashov Dmitriy A., Nikitina Ekaterina V., Bukatin Anton S., Nevedomskiy Vladimir N., Kleider Jean-Paul
Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films, vol. 36(2), pp. 021302 , 2018
[DOI:10.1116/1.4999409]
Gudovskikh Alexander S., Uvarov Alexander V., Morozov Ivan A., Baranov Artem I., Kudryashov Dmitriy A., Zelentsov Kirill S., Bukatin Anton S., Kotlyar Konstantin P.
Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films, vol. 36(2), pp. 02D408 , 2018
[DOI:10.1116/1.5018259]
Gudovskikh A. S., Uvarov A. V., Morozov I. A., Baranov A. I., Kudryashov D. A., Nikitina E. V., Bukatin A. A., Zelentsov K. S., Mukhin I. S., Levtchenko A., Le Gall S., Kleider J. P.
Journal of Renewable and Sustainable Energy, vol. 10(2), pp. 21001 , 2018
[DOI:10.1063/1.5000256] [IF:1.81] [SJR:0.483] [Q3]
Filatov N A, Nozdriukhin D V, Evstrapov A A, Bukatin A S
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1124, pp. 031028 , 2018
[DOI:10.1088/1742-6596/1124/3/031028] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Nozdriukhin D V, Filatov N A, Bukatin A S
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1124, pp. 031026 , 2018
[DOI:10.1088/1742-6596/1124/3/031026] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Nozdriukhin D. V., Filatov N. A., Evstrapov A. A., Bukatin A. S.
Technical Physics, vol. 63(9), pp. 1328—1333 , 2018
[DOI:10.1134/S1063784218090141] [IF:0.77] [SJR:0.376] [Q3]

#2017

Kudryashov D., Monastyrenko A., Mozharov A., Bukatin A., Nikitina E., Pirogov E., Gudovskikh A.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 917(3), , 2017
[DOI:10.1088/1742-6596/917/3/032020] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Filatov N A, Nozdriukhin D V, Bukatin A S
Journal of Physics: Conference Series, vol. 917, pp. 042024 , 2017
[DOI:10.1088/1742-6596/917/4/042024] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Nozdriukhin D V, Belousov K I, Filatov N A, Bukatin A S
Journal of Physics: Conference Series, vol. 917, pp. 042015 , 2017
[DOI:10.1088/1742-6596/917/4/042015] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]

#2016

Bukatin A. S., Mukhin I. S., Malyshev E. I., Kukhtevich I. V., Evstrapov A. A., Dubina M. V.
Technical Physics, vol. 61(10), pp. 1566—1571 , 2016
[DOI:10.1134/S106378421610008X] [IF:0.77] [SJR:0.376] [Q3]
Gudovskikh A S, Morozov I A, Kudryashov D A, Nikitina E V, Bukatin A S, Kleider J
None pp. 61615 , 2016
Filatov N A, Belousov K I, Bukatin A S, Kukhtevich I V, Evstrapov A A
Journal of Physics: Conference Series, vol. 741, pp. 012052 , 2016
[DOI:10.1088/1742-6596/741/1/012052] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]

#2012

Evstrapov A. A., Mukhin I. S., Bukatin A. S., Kukhtevich I. V.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, vol. 282, pp. 145—148 , 2012
[DOI:10.1016/j.nimb.2011.08.035] [IF:1.34] [SJR:0.476] [Q2]
Kukhtevich I.V., Bukatin Anton, Evstrapov, Mukhin Ivan
Nauchno-tekhnicheskii vestnik informatsionnykh tekhnologii, mekhaniki i optiki, vol. 12(1), , 2012

#2011

Evstrapov A. A., Mukhin I. S., Kukhtevich I. V., Bukatin A. S.
Technical Physics Letters, vol. 37(10), pp. 956—959 , 2011
[DOI:10.1134/S1063785011100191] [IF:1.01] [SJR:0.446] [Q2]

#2010

Evstrapov A., Mukhin Ivan, Bukatin, Kukhtevich I.V.
Nauchno-Tekhnicheskii Vestnik Informatsionnykh Tekhnologii, Mekhaniki i Optiki, vol. 10(4), , 2010